NYHET12 juni 2024

Tufft år för Norrbottens företag

De senaste 12 månaderna har varit tuffa för Norrbottens företag. I Svenskt Näringslivs företagarpanel säger fler företag än färre att försäljningsvolym, investeringar och antal anställda är lägre än för 12 månader sedan.

35 procent av de svarande företagen uppger att försäljningsvolymen har minskat jämfört med för 12 månader sedan, medan 31 procent säger att den har ökat. 23 procent av de svarande säger att investeringarna har minskat under samma period och 22 procent att de har ökat. Det är också fler företag än färre som uppger att antalet anställda har minskat.

– Även om företagen i Norrbotten jämförelsevis har klarat sig bättre än riksgenomsnittet ligger länet i samtliga frågor under sitt historiska genomsnitt, säger Hans Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

När företagen får svara på frågan hur de tror att utvecklingen kommer att vara om 12 månader är de mer positiva. Det är fler än färre som tror att investeringar och antal anställda kommer att vara högre. Särskilt stark är framtidstron när det gäller försäljningsvolym – 45 procent tror att den kommer att öka, 12 procent att den kommer att minska.

– Det är naturligtvis hoppingivande att länets företag tror på en bättre framtid, men det är fortfarande från låga nivåer. Nu är det viktigt att fokusera på tillväxtfrämjande åtgärder, avslutar Hans Andersson

konjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist