Elever som studerar i bibliotek
Foto: Mostphoto

Snart ska Sveriges niondeklassare välja gymnasieutbildning, något som kan vara avgörande för deras kommande arbetsliv.

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

NYHET Publicerad

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Karl Hulterström

"De som har läst industritekniska programmet på Alléskolan i Hallsberg har både högst andel som är i arbete samtidigt som medianinkomsten är hög fem år efter studenten", säger Karl Hulterström. 

Här framgår vilka program där eleverna har högst etableringsgrad och högst medianinkomst fem respektive tio år efter avslutad utbildning. 

– Utbudet av gymnasieprogram är stort och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna etablerat sig på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammen och skolorna är störst efter fem år, men även efter tio år är de påtagliga, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Program har bytt namn, vissa har flyttat till andra skolor och innehållet har justerats över tid men genomgången ger ändå en bra bild av vilka utbildningar som leder till jobb.

– För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program. De som har läst industritekniska programmet på Alléskolan i Hallsberg har både högst andel som är i arbete samtidigt som medianinkomsten är hög fem år efter studenten, säger Karl Hulterström. 

Katrin Pedersen, som är rektor för Fordons- och transportprogrammet, Industriprogrammet samt Teknikprogrammet på Alléskolan i Hallsberg ger sin förklaring till att det gått så bra för de tidigare eleverna på det som förut hette industritekniska programmet.

–Jag tror att det till stor del beror det på att vi har ett riktigt bra samarbete med branscherna. Det ger våra elever tillgång till bra APL-platser. För företagen är det också ett bra sätt att prova och introducera eleverna, både i själva yrket och på företaget. Eleverna och företagen får helt enkelt känna på varandra och det leder ofta till jobb. Det nära samarbetet gör också att vi matchar behoven i företagen på ett bra sätt. Det räcker inte att ha ett bra program – innehållet måste vara relevant också.

Alléskolan har lyckats bra även när det gäller Fordonsprogrammet där en hög andel av eleverna är väl etablerade på arbetsmarknaden fem år efter studenten.

–Vi har jobbat, och jobbar, mycket med att höja kvalitén på utbildningen. Nu pågår en certifiering för att vi ska bli ett Motorbranschcollege. Det gäller att förstå att det pågår en extremt stor förändring i branschen och det går mycket snabbt. Det blir mer och mer tekniskt avancerat med el- och hybridtekniska lösningar i dagens bilar och där måste vi som skola hänga med, säger Katrin Pedersen.

Tio år efter gymnasiet är det energiprogrammet på Möckelngymnasiet i Karlskoga som toppar listan. De som gick det naturbruksprogram som tidigare fanns på Pihlskolan i Hällefors har också fullt ut etablerat sig på arbetsmarknaden. 

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse. Men det är också viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val. Med hjälp av Gymnasiepejl kan de som ska välja utbildning skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både möjligheterna att få jobb och framtida inkomst. Hur det gått för tidigare elever är förstås ingen garanti för de som ska välja idag men det ger ändå en bild av vilken typ av utbildningar som leder till jobb, säger Karl Hulterström. 

Gymnasiepejl bygger på statistik från SCB och presenteras på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl


Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Örebro län

  Program 

Etablerade på arbetsmarknaden 

Medianinkomst 

   (Skola, kommun) 

% 

Kr/mån 

1.  Industriprogrammet 

100,0 

28 100 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
2.  Fordonsprogrammet 

92,3 

28 338 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
3.  Byggprogrammet 

88,5 

28 183 

 

(Lindeskolan, Lindesberg) 
4.  Elprogrammet 

87,5 

28 621 

 

(Praktiska gymnasiet, Örebro) 
5.  Elprogrammet 

86,7 

33 308 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
6.  Fordonsprogrammet 

85,7 

29 033 

 

(John Norlandergymnasiet, Kumla) 
7.  Energiprogrammet 

83,3 

28 038 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
8.  Byggprogrammet 

81,8 

29 400 

 

(Praktiska gymnasiet, Örebro) 
9.  Byggprogrammet 

81,0 

29 258 

 

(Tullängsskolan, Örebro) 
10.  Elprogrammet 

80,6 

24 317 

 

(Lindeskolan LS, Lindesberg) 
 Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2012. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB 
 

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Örebro län

  Program 

Etablerade på arbetsmarknaden 

Medianinkomst 

   (Skola, kommun) 

% 

Kr/mån 

1.  Energiprogrammet 

100,0 

35 021 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
2.  Naturbruksprogrammet 

100,0 

27 967 

 

(Pihlskolan gymnasium, Hällefors) 
3.  Elprogrammet 

95,8 

33 921 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
4.  Elprogrammet 

95,2 

32 850 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
5.  Teknikprogrammet 

94,4 

30 854 

 

(Rudbecksskolan, Örebro) 
6.  Estetiska programmet 

91,7 

27 917 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
7.  Fordonsprogrammet 

88,9 

29 750 

 

(Lindeskolan LS, Lindesberg) 
8.  Byggprogrammet 

88,1 

32 975 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
9.  Industriprogrammet 

87,5 

33 625 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
10.  Elprogrammet 

87,5 

32 717 

 

(Tullängsskolan, Örebro) 
Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2007. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB 
Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB). Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Kursplaner har även justerats och direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Lekebergs kommun har siktet på framtiden

CORONAKRISEN Vid en undersökning genomförd av Lekebergs kommun visade det sig att 39% av företagen i kommunen påverkats negativt av den pandemi som just nu råder. Detta har inneburit stora utmaningar för företagen vilket både på kort och långt sikt kommer ha stor påverkan på kommunen, under den här tiden har därför kommunstyrelsens nytillträdde ordföranden Johan Niklasson (C) ställts inför utmaningar han inte räknade med då han tillträdde sin tjänst vid årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Blandade känslor inför sommaren inom besöksnäringen

CORONAKRISEN När vi nu lämnar våren bakom oss kan många företagare inom besöksnäringen se tillbaka på en extremt tuff tid präglad av restriktioner och avbokningar. Sedan den 13 juni reserestriktionerna hävts och symptomfria personer kan resa fritt i landet, men känslorna inför hur sommaren ska bli är ändå oviss för många företagare.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Jonas Björkman, regionchef för TRR i Örebro län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Årets enkätsvar är här

FÖRETAGSKLIMAT Resultatet av Svenskt Näringslivs omfattande undersökning av företagsklimatet i landets kommuner är nu här. Närmare 33000 företagare, varav nästan 1200 i Örebroregionen, har tyckt till om hur de ser på att driva företag i landets 290 kommuner.
NYHET Publicerad:

Länets företag tror på en fortsatt nedgång

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Örebroregionens företagare beskriver ett läge som i stort ser ut som riket som helhet och bilden är långt ifrån ljus.
NYHET Publicerad:

1900 olika arbetsplatser ställer stora krav på Humana

CORONAKRISEN Humana Assistans med huvudkontor i Örebro är ett av många företag som fått ställa om under coronakrisen. Andreas Westlund som är affärsområdeschef för Humana personlig assistans menar att inte bara offentlig sektor, utan också privata utförare bör kompenseras för extrakostnaderna i virusets spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad avgörande för företagen och jobben

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Den obegripliga bristen på medarbetare

KOMMENTAR Corona tydliggör saker i samhället. Ett av dem är synen på jobb. Eller att många inte tycks se vissa jobb som värdiga nog. Många av dessa jobb finns inom den gröna sektorn. Intresset från svenskar att ta jobben har varit ytterst begränsat.
NYHET Publicerad:

Nu finns det minsann pengar

KOMMENTAR "Vi måste ha klart för oss att detta är en exceptionell situation som kräver nya sätt att lösa nuvarande och framtida problem", skriver Karl Hulterström, Svenskt Näringsliv Örebro län, och menar att om vi inte tar oss råd nu och satsar rejält för att rädda kvar så många företag och jobb som möjligt så kommer den framtida kostnaden för Sverige och oss som bor här att vara betydligt mycket högre.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen och handeln i länet hårt drabbad av coronakrisen

CORONAKRISEN Besöksnäringen och handeln är de branscher som tidigt drabbades av effekterna av coronakrisen. I länet gapar hotell, restauranger och butiker tomma. Anneli Rådesjö som driver restaurang i Karlskoga har på några månader tappat i stort sett alla sina bokningar och anser att det regeringen hittills lagt fram i stöd är lång ifrån tillräckligt. "Jag skulle önska att arbetsgivaravgiften togs bort helt och att korttidspermitteringen höjs till 100 procent för de som har behov av det", säger Anneli.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

”Vi gick från 100 procent till 0 på två dagar”

ARBETSMARKNADSNYTT Inom två dagar meddelade alla Linde Maskiners kunder att de stänger ner. ”Sedan i tisdags förra veckan har vi ingen produktion, inga utleveranser och inga kunder som efterfrågar våra produkter”, säger vd:n Dan Johansson som nu har korttidspermitterat alla fastanställda.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.