Elever som studerar i bibliotek
Foto: Mostphoto

Snart ska Sveriges niondeklassare välja gymnasieutbildning, något som kan vara avgörande för deras kommande arbetsliv.

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

NYHET Publicerad

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Karl Hulterström

"De som har läst industritekniska programmet på Alléskolan i Hallsberg har både högst andel som är i arbete samtidigt som medianinkomsten är hög fem år efter studenten", säger Karl Hulterström. 

Här framgår vilka program där eleverna har högst etableringsgrad och högst medianinkomst fem respektive tio år efter avslutad utbildning. 

– Utbudet av gymnasieprogram är stort och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna etablerat sig på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammen och skolorna är störst efter fem år, men även efter tio år är de påtagliga, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Program har bytt namn, vissa har flyttat till andra skolor och innehållet har justerats över tid men genomgången ger ändå en bra bild av vilka utbildningar som leder till jobb.

– För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program. De som har läst industritekniska programmet på Alléskolan i Hallsberg har både högst andel som är i arbete samtidigt som medianinkomsten är hög fem år efter studenten, säger Karl Hulterström. 

Katrin Pedersen, som är rektor för Fordons- och transportprogrammet, Industriprogrammet samt Teknikprogrammet på Alléskolan i Hallsberg ger sin förklaring till att det gått så bra för de tidigare eleverna på det som förut hette industritekniska programmet.

–Jag tror att det till stor del beror det på att vi har ett riktigt bra samarbete med branscherna. Det ger våra elever tillgång till bra APL-platser. För företagen är det också ett bra sätt att prova och introducera eleverna, både i själva yrket och på företaget. Eleverna och företagen får helt enkelt känna på varandra och det leder ofta till jobb. Det nära samarbetet gör också att vi matchar behoven i företagen på ett bra sätt. Det räcker inte att ha ett bra program – innehållet måste vara relevant också.

Alléskolan har lyckats bra även när det gäller Fordonsprogrammet där en hög andel av eleverna är väl etablerade på arbetsmarknaden fem år efter studenten.

–Vi har jobbat, och jobbar, mycket med att höja kvalitén på utbildningen. Nu pågår en certifiering för att vi ska bli ett Motorbranschcollege. Det gäller att förstå att det pågår en extremt stor förändring i branschen och det går mycket snabbt. Det blir mer och mer tekniskt avancerat med el- och hybridtekniska lösningar i dagens bilar och där måste vi som skola hänga med, säger Katrin Pedersen.

Tio år efter gymnasiet är det energiprogrammet på Möckelngymnasiet i Karlskoga som toppar listan. De som gick det naturbruksprogram som tidigare fanns på Pihlskolan i Hällefors har också fullt ut etablerat sig på arbetsmarknaden. 

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse. Men det är också viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val. Med hjälp av Gymnasiepejl kan de som ska välja utbildning skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både möjligheterna att få jobb och framtida inkomst. Hur det gått för tidigare elever är förstås ingen garanti för de som ska välja idag men det ger ändå en bild av vilken typ av utbildningar som leder till jobb, säger Karl Hulterström. 

Gymnasiepejl bygger på statistik från SCB och presenteras på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl


Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Örebro län

  Program 

Etablerade på arbetsmarknaden 

Medianinkomst 

   (Skola, kommun) 

% 

Kr/mån 

1.  Industriprogrammet 

100,0 

28 100 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
2.  Fordonsprogrammet 

92,3 

28 338 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
3.  Byggprogrammet 

88,5 

28 183 

 

(Lindeskolan, Lindesberg) 
4.  Elprogrammet 

87,5 

28 621 

 

(Praktiska gymnasiet, Örebro) 
5.  Elprogrammet 

86,7 

33 308 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
6.  Fordonsprogrammet 

85,7 

29 033 

 

(John Norlandergymnasiet, Kumla) 
7.  Energiprogrammet 

83,3 

28 038 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
8.  Byggprogrammet 

81,8 

29 400 

 

(Praktiska gymnasiet, Örebro) 
9.  Byggprogrammet 

81,0 

29 258 

 

(Tullängsskolan, Örebro) 
10.  Elprogrammet 

80,6 

24 317 

 

(Lindeskolan LS, Lindesberg) 
 Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2012. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB 
 

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Örebro län

  Program 

Etablerade på arbetsmarknaden 

Medianinkomst 

   (Skola, kommun) 

% 

Kr/mån 

1.  Energiprogrammet 

100,0 

35 021 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
2.  Naturbruksprogrammet 

100,0 

27 967 

 

(Pihlskolan gymnasium, Hällefors) 
3.  Elprogrammet 

95,8 

33 921 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
4.  Elprogrammet 

95,2 

32 850 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
5.  Teknikprogrammet 

94,4 

30 854 

 

(Rudbecksskolan, Örebro) 
6.  Estetiska programmet 

91,7 

27 917 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
7.  Fordonsprogrammet 

88,9 

29 750 

 

(Lindeskolan LS, Lindesberg) 
8.  Byggprogrammet 

88,1 

32 975 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
9.  Industriprogrammet 

87,5 

33 625 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
10.  Elprogrammet 

87,5 

32 717 

 

(Tullängsskolan, Örebro) 
Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2007. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB 
Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB). Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Kursplaner har även justerats och direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

”Vi gick från 100 procent till 0 på två dagar”

ARBETSMARKNADSNYTT Inom två dagar meddelade alla Linde Maskiners kunder att de stänger ner. ”Sedan i tisdags förra veckan har vi ingen produktion, inga utleveranser och inga kunder som efterfrågar våra produkter”, säger vd:n Dan Johansson som nu har korttidspermitterat alla fastanställda.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommuner lyfta börda för sina företag i Coronatider

CORONA Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19. I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Utöver de nationella åtgärder som nu görs, behövs även åtgärder i kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenserna i detta läge.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Sökes; 9300 företagsamma kvinnor!

FÖRETAGSAMHETEN Företagsamheten i Örebroregionen fortsätter att öka om än i långsam takt. Regionen har dock fortfarande landets näst svagaste företagsamhet. Det visar Svenskt Näringslivs färska rapport Företagsamheten 2020 där just företagsamheten bland Sveriges invånare kartläggs.
NYHET Publicerad:

Unga beslutsfattare i fokus

NÄRINGSLIVSAKADEMIN Näringslivsakademins första termin har nu gått av stapeln och ett 20-tal personer tog chansen i denna första runda som riktade sig till verksamma i Västmanland, Södermanland och Örebro län. Syftet har varit att öka samsynen kring vad som krävs för att företag ska kunna växa och anställa fler och som i sin tur kan leda till en bättre långsiktighet i politiken.
NYHET Publicerad:

Att få bjuda eller inte, det är frågan

KOMMENTAR För några år sedan drogs en kampanj i gång i Örebro Kommun. ”En i taget” gick i korthet ut på att den som köpte öl, vin eller något annat med alkohol i också var den som drack det inköpta. Att gå till baren, köpa dryck och bjuda hela sällskapet skulle inte längre vara möjligt eftersom tanken var att den som serverar också skulle veta vem som drack ölen eller vinet.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Karlskoga redo att ta nästa steg

FÖRETAGSKLIMAT En ny omgång av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, för kommuner som vill satsa hårt på att få till en bättre myndighetsutövning och ett bättre företagsklimat, är igång. En av kommunerna som är med i programmet är Karlskoga som ligger långt ned på rankingen men det finns en tydlig vilja att förändra läget. "Vi har redan gjort väldigt mycket och detta kom mitt i prick", säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.
NYHET Publicerad:

Snart dags att söka sommarjobb – men får unga tonåringar ens chansen?

KOMMENTAR Att, som ung tonåring, hitta ett extrajobb är få förunnat. Jobben för den som är under 18 är få och för den som inte fyllt 15 är det näst intill omöjligt att hitta något som kan vara ett första steg in i yrkeslivet. Gör vi unga en otjänst när vi skapat för många regler kring vad, när och hur de under 18 får jobba? Det undrar Karl Hulterström i sin kommentar.
NYHET Publicerad:

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl. 
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.