Elever som studerar i bibliotek
Foto: Mostphoto

Snart ska Sveriges niondeklassare välja gymnasieutbildning, något som kan vara avgörande för deras kommande arbetsliv.

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

NYHET Publicerad

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Karl Hulterström

"De som har läst industritekniska programmet på Alléskolan i Hallsberg har både högst andel som är i arbete samtidigt som medianinkomsten är hög fem år efter studenten", säger Karl Hulterström. 

Här framgår vilka program där eleverna har högst etableringsgrad och högst medianinkomst fem respektive tio år efter avslutad utbildning. 

– Utbudet av gymnasieprogram är stort och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna etablerat sig på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammen och skolorna är störst efter fem år, men även efter tio år är de påtagliga, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Program har bytt namn, vissa har flyttat till andra skolor och innehållet har justerats över tid men genomgången ger ändå en bra bild av vilka utbildningar som leder till jobb.

– För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program. De som har läst industritekniska programmet på Alléskolan i Hallsberg har både högst andel som är i arbete samtidigt som medianinkomsten är hög fem år efter studenten, säger Karl Hulterström. 

Katrin Pedersen, som är rektor för Fordons- och transportprogrammet, Industriprogrammet samt Teknikprogrammet på Alléskolan i Hallsberg ger sin förklaring till att det gått så bra för de tidigare eleverna på det som förut hette industritekniska programmet.

–Jag tror att det till stor del beror det på att vi har ett riktigt bra samarbete med branscherna. Det ger våra elever tillgång till bra APL-platser. För företagen är det också ett bra sätt att prova och introducera eleverna, både i själva yrket och på företaget. Eleverna och företagen får helt enkelt känna på varandra och det leder ofta till jobb. Det nära samarbetet gör också att vi matchar behoven i företagen på ett bra sätt. Det räcker inte att ha ett bra program – innehållet måste vara relevant också.

Alléskolan har lyckats bra även när det gäller Fordonsprogrammet där en hög andel av eleverna är väl etablerade på arbetsmarknaden fem år efter studenten.

–Vi har jobbat, och jobbar, mycket med att höja kvalitén på utbildningen. Nu pågår en certifiering för att vi ska bli ett Motorbranschcollege. Det gäller att förstå att det pågår en extremt stor förändring i branschen och det går mycket snabbt. Det blir mer och mer tekniskt avancerat med el- och hybridtekniska lösningar i dagens bilar och där måste vi som skola hänga med, säger Katrin Pedersen.

Tio år efter gymnasiet är det energiprogrammet på Möckelngymnasiet i Karlskoga som toppar listan. De som gick det naturbruksprogram som tidigare fanns på Pihlskolan i Hällefors har också fullt ut etablerat sig på arbetsmarknaden. 

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse. Men det är också viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val. Med hjälp av Gymnasiepejl kan de som ska välja utbildning skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både möjligheterna att få jobb och framtida inkomst. Hur det gått för tidigare elever är förstås ingen garanti för de som ska välja idag men det ger ändå en bild av vilken typ av utbildningar som leder till jobb, säger Karl Hulterström. 

Gymnasiepejl bygger på statistik från SCB och presenteras på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl


Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Örebro län

  Program 

Etablerade på arbetsmarknaden 

Medianinkomst 

   (Skola, kommun) 

% 

Kr/mån 

1.  Industriprogrammet 

100,0 

28 100 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
2.  Fordonsprogrammet 

92,3 

28 338 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
3.  Byggprogrammet 

88,5 

28 183 

 

(Lindeskolan, Lindesberg) 
4.  Elprogrammet 

87,5 

28 621 

 

(Praktiska gymnasiet, Örebro) 
5.  Elprogrammet 

86,7 

33 308 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
6.  Fordonsprogrammet 

85,7 

29 033 

 

(John Norlandergymnasiet, Kumla) 
7.  Energiprogrammet 

83,3 

28 038 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
8.  Byggprogrammet 

81,8 

29 400 

 

(Praktiska gymnasiet, Örebro) 
9.  Byggprogrammet 

81,0 

29 258 

 

(Tullängsskolan, Örebro) 
10.  Elprogrammet 

80,6 

24 317 

 

(Lindeskolan LS, Lindesberg) 
 Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2012. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB 
 

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Örebro län

  Program 

Etablerade på arbetsmarknaden 

Medianinkomst 

   (Skola, kommun) 

% 

Kr/mån 

1.  Energiprogrammet 

100,0 

35 021 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
2.  Naturbruksprogrammet 

100,0 

27 967 

 

(Pihlskolan gymnasium, Hällefors) 
3.  Elprogrammet 

95,8 

33 921 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
4.  Elprogrammet 

95,2 

32 850 

 

(Möckelngymnasiet., Karlskoga) 
5.  Teknikprogrammet 

94,4 

30 854 

 

(Rudbecksskolan, Örebro) 
6.  Estetiska programmet 

91,7 

27 917 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
7.  Fordonsprogrammet 

88,9 

29 750 

 

(Lindeskolan LS, Lindesberg) 
8.  Byggprogrammet 

88,1 

32 975 

 

(Alléskolan, Hallsberg) 
9.  Industriprogrammet 

87,5 

33 625 

 

(Möckelngymnasiet, Karlskoga) 
10.  Elprogrammet 

87,5 

32 717 

 

(Tullängsskolan, Örebro) 
Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2007. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB 
Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB). Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Kursplaner har även justerats och direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att få bjuda eller inte, det är frågan

KOMMENTAR För några år sedan drogs en kampanj i gång i Örebro Kommun. ”En i taget” gick i korthet ut på att den som köpte öl, vin eller något annat med alkohol i också var den som drack det inköpta. Att gå till baren, köpa dryck och bjuda hela sällskapet skulle inte längre vara möjligt eftersom tanken var att den som serverar också skulle veta vem som drack ölen eller vinet.
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Karlskoga redo att ta nästa steg

FÖRETAGSKLIMAT En ny omgång av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram, för kommuner som vill satsa hårt på att få till en bättre myndighetsutövning och ett bättre företagsklimat, är igång. En av kommunerna som är med i programmet är Karlskoga som ligger långt ned på rankingen men det finns en tydlig vilja att förändra läget. "Vi har redan gjort väldigt mycket och detta kom mitt i prick", säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.
NYHET Publicerad:

Snart dags att söka sommarjobb – men får unga tonåringar ens chansen?

KOMMENTAR Att, som ung tonåring, hitta ett extrajobb är få förunnat. Jobben för den som är under 18 är få och för den som inte fyllt 15 är det näst intill omöjligt att hitta något som kan vara ett första steg in i yrkeslivet. Gör vi unga en otjänst när vi skapat för många regler kring vad, när och hur de under 18 får jobba? Det undrar Karl Hulterström i sin kommentar.
NYHET Publicerad:

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl. 
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Var hade vi varit utan rankingen?

KOMMENTAR Nu har det gått en dryg månad sedan vi på Svenskt Näringsliv släppte senaste rankingen av företagsklimatet i landet 290 kommuner och som traditionen bjuder har det varit mycket och livliga diskussioner. Det är bra för ju mer företagsklimatet är på agendan desto bättre är det.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

E-kampen stärker elevers entreprenöriella förmågor

UTBILDNING E-kampen grundas i att elever i årskurs 7-9 under två dagar får prova på att vara entreprenörer. Detta genom att de får arbeta fram en affärsidé, planera och förverkliga idén, genomföra den och reflektera över processen. Konceptet bidrar till att eleverna får utveckla sina entreprenöriella förmågor och får en tydligare förståelse för entreprenörskap och företagande. E-kampen levereras som ett färdigt koncept till skolorna, med schema för de två dagarna samt tillhörande övningar.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Prao – första mötet med arbetslivet

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Örebroregionen, men de många fördelarna överväger. "Obligatorisk prao är bra eftersom alla elever får chansen att se hur olika delar av arbetslivet fungerar", säger Karin Rebas, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Engagemang, drivkraft och ekonomi när Edekyl och Värme satsar på miljön

MILJÖ Miljötänket har funnits med sedan barnsben. Därför har det också blivit en del av företagandet. Möt Robert Björk, vd:n för Edekyl och Värme. "Vårt största fokus ligger alltid på miljön", säger han.