SEMINARIUM / MÖTE Län: Örebro län

Från idé till genomslag - Att skapa värde med hjälp av immaterialrätt

Örebro universitet anordnar i samarbete med Patent- och registreringsverket (PRV) och Svenskt Näringsliv ett evenemang för ökad samverkan och innovationskraft i regionen.

Under dagen hör vi bland annat Christina Wainikka, Policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv & Christin Wendel, Strategisk samordnare på PRV tala. Vi kommer även få höra lokala företagare berätta om sina erfarenheter av samverkan med Örebro universitet.

PROGRAM:

08:30-09:00 Kaffe

09:00-09:20 Örebro universitets rektor Johan Schnürer och PRV:s generaldirektör Peter

Strömbäck hälsar välkomna

09:20-10:00 Överblick - kunskapsbaserade tillgångar och immaterialrätt

10:00-10:20 Kaffe och mingel

10:20-10:40 Företagsperspektivet - hur använder jag immaterialrätten för min affär?

10:40-11:00 Forskarperspektivet - hur använder jag immaterialrätten för att få genomslag för min forskning?

11:00-11:20 Mingel

11:20-11:50 Immaterialrätten som verktyg för samverkan mellan forskning och företag

11:50-12:00 Sammanfattning och vägar framåt

12:00-12:45 Mingellunch

Datum och tid

  • Torsdag 24 oktober 2019, kl. 08:30 – 12:45

Plats

Örebro universitet, Teknikhuset Hörsal T, Örebro