Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 maj 2020

Länets företag tror på en fortsatt nedgång

En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Örebroregionens företagare beskriver ett läge som i stort ser ut som riket som helhet och bilden är långt ifrån ljus.

"Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Karl Hulterström.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Andra kvartalets företagarpanel, som genomfördes under perioden 15-27 april, visar på en blandad bild för Örebroregionen. Det finns företag det går bättre för nu än tidigare och som också spår en ljus framtid. I andra änden på skalan finns företag som tappat en mycket stor del av sin omsättning och som ser allt annat än ljust på det kommande halvåret. Det finns också en grupp företag som lyckats hanterat det nya läget, ställt om, tänkt om och klarat sig ganska bra.

Omsättning

Tretton procent av de svarande vittnar om en högre produktions- och försäljningsnivå idag jämfört med för 6 månader sen. 57 procent anger att de har lägre produktions- och försäljningsnivå och 28 procent berättar om ett oförändrat läge.

När vi istället ber företagen blicka ett halvår framåt i tiden är bilden fortsatt dyster. Det är 46 procent som förutspår lägre produktions- och försäljningsnivåer, 22 procent som tror att det är oförändrat, 20 procent som tror på bättre produktions- och försäljningsnivåer.

– Det är en väldigt stor andel som tror på en minskning framöver. Samtidigt är det en väldigt speciell situation som egentligen ingen varit med om förut och därmed blir försiktigheten och osäkerheten stor bland regionens företagare. Exempelvis uppger hela 11 procent att de inte kan förutspå utvecklingen framöver, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv Örebro.

Antalet medarbetare

31 procent av de svarande har färre anställda idag än för sex månader sedan, 54 procent har ett oförändrat antal anställda. Samtidigt har 13 procent fler anställda idag än för ett halvår sedan.

När man ber företagen titta in i framtiden tror 30 procent på ett mindre antal anställda, hälften tror på ett oförändrat läge och 11 procent tror på fler anställda det närmsta halvåret. 6 procent anger att de inte kan förutspå utvecklingen.

Regeringens stödpaket har varit välkomna, även om långt ifrån alla företag kan nyttja dem. Från kommunalt håll har alla regionens kommuner vidtagit åtgärder av olika slag för att underlätta för det lokala näringslivet.

– Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs. Men det är minst lika viktigt att se de företag som går bra och ge dem den hjälp de behöver för att de ska kunna växa och utvecklas så mycket det går. De är ovärderliga draglok för övriga företag och för hela ekonomin och samhället just nu, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv.

Det finns företag som väljer att kompetensutveckla sin personal och skapa nya affärsmodeller under krisen. När de är redo att växla upp gäller det att myndighetssverige hänger med.

– Att våra myndigheter har fokus på att vara serviceinriktade nu och framöver har nog aldrig varit viktigare. Ju smidigare det är för de företag som kan köra på och utveckla sin verksamhet desto bättre, säger Karl Hulterström.

Konjunkturcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist