Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 september 2020

Krisen inte över i Östergötland 

Coronakrisen är inte över än, varken i Östergötland eller i Sverige som helhet. Det visar nya siffror över bland annat tillväxt och investeringar från Svenskt Näringsliv. 

Mer än var tredje företag i Östergötland har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och närmare hälften av företagen har sett sin produktion/försäljning minska under samma tid konstaterar Johan Gustafsson.
Foto: Ulf Isacson

– De tre viktigaste sakerna vi kan göra för att få fart på ekonomin igen är att sänka skatterna på arbete och företagande, öka rörligheten på arbetsmarknaden och satsa på utbildning för dem som har blivit av med jobbet under krisen, säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringslivs regionchef i Östergötland.

I en ny undersökning uppger Svenskt Näringslivs medlemsföretag att vi ser en vändning uppåt i ekonomin, men det kommer att ta lång tid innan vi är tillbaka där vi var innan krisen. Mer än var tredje företag i Östergötland har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och närmare hälften av företagen har sett sin produktion/försäljning minska under samma tid. I länet deltog 250 företag i företagarpanelen för det tredje kvartalet. 

– Den minskade investeringsviljan hos företagen visar att krisen är långt ifrån över. Investeringsviljan hos företagen måste komma tillbaka igen, annars är den ekonomiska utvecklingen på sikt hotad, säger Johan Gustafsson.  

Svenskt Näringslivs prognos är att BNP minskar med 4,4 procent i år för att vända upp med 3,2 procent 2021 och 3,0 procent 2022. Arbetslösheten väntas i år bli 8,7 procent och stiga till 9,5 procent 2021 för att minska något till 8,6 procent 2022. Enligt SCB har antalet arbetade timmar per vecka inte varit lägre sedan 1987.

– Fallet i tillväxt är dramatiskt. Vi kommer inte tillbaka till de nivåer som rådde före krisen förrän under andra kvartalet 2022, säger Johan Gustafsson. 

Krisen slår olika hårt mot olika företag och branscher. I Östergötland har många företag det fortfarande tufft, inte minst inom branscher som besöksnäring och persontransporter.

– De tidiga krisåtgärderna har i stort varit bra och har lindrat nedgången. Vissa av stöden behöver nu förlängas och förbättras medan andra kan avvecklas. Men framför allt krävs det reformer som stärker investeringsviljan och gör det enklare både att anställa och att få ett jobb, säger Johan Gustafsson.

KonjunkturÖstergötland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist