NYHET15 december 2021

Stark konjunktur men leveransproblem och elpriser tynger

Konjunkturen fortsätter uppåt och är stadigt tillbaka på en nivå över den historiska genomsnittsnivån. Men utvecklingen är sämre i Östergötland än i resten av landet mycket på grund av de förseningar, leveransproblem och ökade priser på insatsvaror som många företag nu upplever.

Många företag i Östergötland upplever hinder i form av evernansproblem och det höga elpriser.

– Inom industrin och byggbranschen är det många som är påverkade av förseningar, leveransproblem och ökade priser på insatsvaror – inte minst det höga elpriset. Det här är branscher som gått starkt i länet under stora delar av pandemin. Nu ser vi att andra delar av näringslivet är på väg ikapp, säger Johan Gustafsson, Svenskt Näringslivs regionchef. 

”Det finns en stor vilja att satsa och investera i Östergötland. Men samtidigt är det många företag som vittnar om förseningar, leveransproblem skenande priser på insatsvaror – inte minst när det kommer till elpriset”, säger Johan Gustafsson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I riket som helhet uppger nästan 40 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel för fjärde kvartalet uppger att de kommer att antalet anställda de kommande sex månaderna. 34 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 8 procent som tror att de kommer att minska.  

Östergötland tror 33 procent av de svarande företagen att antalet anställda kommer att öka och bara 6 procent tror att de kommer att minska. 31 procent tror att investeringarna kommer att öka och 12 procent att de kommer att minska.  

– Det är mycket glädjande att så många företag tror att antalet anställda kommer att öka. Många företagen har dock svårt att hitta rätt, säger Johan Gustafsson. 

Tidigare i höstas uppgav 8 av 10 företag att svårigheter att rekrytera hämmar deras möjligheter att växa.

– Kompetensbristen är inget nytt problem, men det har förstärkts i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och sänkta skatter och bidrag som stärker drivkrafterna att arbeta och anställa, säger Johan Gustafsson.

Näringslivets förväntningar är höga även när det kommer till investeringarna. Nästan var tredje företag i länet tror på ökade investeringar kommande halvår medan bara 12 procent tror att de kommer dra ner på investeringstakten. 

– Det finns en stor vilja att satsa och investera i Östergötland. Men samtidigt är det många företag som vittnar om förseningar, leveransproblem skenande priser på insatsvaror – inte minst när det kommer till elpriset. Det gör att många står och stampar och kanske väljer att avvakta med sina investeringar, konstaterar Johan Gustafsson.

Enligt en extra undersökning upplever företagen framför allt krångel med containrar, brist på halvledare, höga energipriser och stora förseningar av leveranser. Av de svarande företagen i hela riket angav 73 % att problemen är större än normalt. 

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist