”Visar att vi är ett seriöst och bra företag”

Ronny Fyhr har drivit företag sedan han var 20 år. Sedan 2005 äger han företaget Renall (namnändrat 2012) tillsammans med sin fru Marie-Louise och kompanjonen Fredrik Jonsson. Företaget är specialiserade på att hantera avfall, spol-och sugbilstjänster, miljökonsulttjänster och bygglogistisklösningar med huvudkontor i Norrköping. Det går bra för Renall som dragit nytta av tillväxten i Östergötland. Renall har 120 anställda och är medlemmar i Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. 

”Svenskt Näringsliv är en viktig part som för företagens talan mot dåliga politiska beslut och uppmuntrar förslag som förbättrar företagandet.”, säger Ronny Fyhr.

Vad är roligast med att driva företag?
Att göra bra rekryteringar, se anställda växa, ta plats och ansvar. Jag har nog alltid haft som mål att vara min egen herre, nu är jag det med två kompanjoner vilket är väldigt roligt och vi har en fin energi i företaget. Min plan i ungdomen var att bli lantbrukare vilket jag också även det blev med inriktning på skog.  Att driva företag är att alltid ha ett mål men man vet att det händer mycket under resan dit och man lever lite mellan himmel och helvete, tunga perioder vägs med råge upp av tider av framgång och tillväxt. så man måste gilla utmaningen och att hitta nya lösningar. Sen uppskattar jag möjligheten skapa utformningen för hur vår tid ska spenderas och vad vi ska åta oss. Det finns en frihet i det. Jag ser också en stor samhällelig vinst då vi jobbar med en hållbar omställning och är en nyckelspelare i kretsloppet.

Hur upplever du det lokala företagsklimatet?  
 Då vi finns i flera olika kommuner i Östergötland och Södermanland märker man en tydlig skillnad i hur serviceinriktad man är i kommunen gentemot företagen. Jag tycker man kommit längre i Linköping men man har i Norrköping tagit åt sig av kritik och dåliga rankingar i undersökningar och bjudit in oss företagare till olika dialogmöten i kring service, attityder och kommunikation vilket är bra. Kommunerna är oerhört viktiga för näringslivets möjligheter att växa, konkurrera och anställa människor. En viktig näringslivsfråga som ger positiva signaler till näringslivet är att konkurrensutsätta kommunala verksamheter där det finns en konkurrerande marknad så som t.ex. sophämtning som har många olika privata aktörer, både lokala och rikstäckande. Det är handlar ju också om kommunens ekonomi då utebliven konkurrens på sikt riskerar att fördyra för kommunens invånare. Så är inte exempelvis fallet i Norrköping där kommunen frångått upphandlingen och tagit över sophämtningen själva i eget bolag. I Norrköping ser det ut som det är ett tjänstemannabeslut men det borde vara ett inriktningsbeslut från politiken som hör ihop med vilken näringslivspolitik man vill driva i kommunen.

Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra villkoren för alla företag är otroligt viktigt

Hur gör Svenskt Näringsliv och Transportföretagen skillnad för dig?
En aspekt är att det visar att vi är ett seriöst och bra företag. Vi är konkurrensutsatta och vi ställer höga krav på våra anställda men vi som leder företaget är noga med att de anställda ska ha goda arbetsvillkor. Det arbetet har givit oss gott rykte och förstärkt vårt varumärke. Konsekvensen är exempelvis att vi har låg personalomsättning och har lätt att rekrytera. Fastän vi sällan har några arbetsrättsliga problem är det skönt att veta att Transportföretagen har vår rygg. Svenskt Näringslivs arbete med att förbättra villkoren för alla företag är otroligt viktigt. Det är en viktig part som för företagens talan mot dåliga politiska beslut och uppmuntrar förslag som förbättrar företagandet.

MedlemskapSvenskt NäringslivTransportföretagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist