SEMINARIUM / MÖTE Län: Skåne län

Avtal 20 – en avtalsrörelse för konkurrenskraft

Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Skåne och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk för upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. I detta läge står Sverige inför en stor avtalsrörelse.

Dahl

Mattias Dahl har lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor, bl.a. som vd på Transportföretagen, förhandlingschef på Svensk Handel och arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Målen för avtalsrörelsen är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften för svenska företag. Snart går startskottet för 2020 års avtalsförhandlingar som berör 2,8 miljoner anställda inom 500 kollektivavtal. Vad blir utmaningarna? Hur går processen till? Vad kan du som arbetsgivare vänta dig?

Varmt välkommen till ett företagarmöte den 6 november med Mattias Dahl, Svenskt Näringslivs vice vd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor! Mattias ger oss en inblick i avtalsrörelsen och svar på dina frågor.

Din anmälan behöver vi senast den 1 november. Arrangemanget är kostnadsfritt, inkl. efterföljande lunchmingel, men din anmälan bindande. Vid behov av avanmälan kontakta oss så snart som möjligt.

Datum och tid

  • Onsdag 6 november 2019, kl. 10:30 – 12:00

Plats

Svenskt Näringsliv, Navigationsgatan 1A, Malmö

Kontaktperson