SEMINARIUM / MÖTE Län: Skåne län

Dialogmöte kring myndighetsutövning och lokalt företagsklimat

Vad tycker företagen är viktigt i kontakten med kommunen? Hur jobbar Landskrona med att underlätta för företagen i sin myndighetsutövning?

För mer information om mötet, kontakta Sophie Ståhle nedan.