Seminarium

Förbättrade tillståndsprocesser

apr
16
16 april 2024, 9:30-11:00
Kontaktperson
Kristina Björkander
Administratör

Hur kan kommuner och myndigheter arbeta tillsammans med företagen för att möta klimatutmaningarna?

glödlampa och en elkontakt

Som en konsekvens av klimatförändringarna har EU och stora delar av världen beslutat att fasa ut allt fossilt bränsle. Det kommer att få mycket stora konsekvenser, men också innebära enorma möjligheter, för Sverige.

Sammantaget förväntas det ske investeringar i industrin, i elproduktion och i elnät motsvarande många tusen miljarder de närmaste decennierna. Totalt bedöms den svenska elkonsumtionen bli minst fördubblad till år 2045.

För att transformationen ska kunna ske på de få år som återstår behöver dock våra regelsystem ses över och såväl kommuner, myndigheter som företag måste hitta nya sätt att samverka.

Svenskt Näringsliv bjuder därför in till ett möte för att samtala om bl.a.

  • Vad behövs för att tillståndsprocesserna ska kunna förenklas och förkortas?
  • Hur kan samverkan mellan företag, kommuner och andra myndigheter förbättras, så att Sverige både möter klimatutmaningarna och bibehåller sin konkurrenskraft?

Vi kommer att få lyssna till företagsexempel inom området samt på Nicklas Skår och Lina Hagström, Svenskt Näringslivs experter på frågor rörande miljölagstiftning och tillståndsprocesser.

Arrangemanget är kostnadsfritt. Välkommen med din anmälan!

Medverkande

Nicklas Skår
Lina Hagström
apr
16
16 april 2024, 9:30-11:00
Kontaktperson
Kristina Björkander
Administratör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist