SEMINARIUM / MÖTE Län: Skåne län

Hur skapar vi ett bättre företagsklimat i Hörby?

Välmående företag som skapar jobb och växer är en förutsättning för såväl en levande kommun som en god välfärd. På samma sätt är en fungerande kommunal service viktig för företagen.

Svenskt Näringsliv och Hörby kommun vill därför bjuda in dig, företagare, politiker eller tjänsteman i Hörby kommun, till ett möte om hur vi kan skapa ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. Vilka frågor bör prioriteras under den kommande mandatperioden? Vilka tänkbara åtgärder efterfrågas av företagen?

Som underlag till dialogen har vi dels det dagsfärska resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Hörby, samt SKL:s undersökning insikt och kommunens egna mätningar av kundnöjdhet bland de företag som varit i kontakt med kommunen.

Anmälan

Din anmälan behöver vi senast den 15 maj. Mingelfika serveras från kl. 18.00. Arrangemanget är kostnadsfritt men din anmälan bindande. Vid behov av avanmälan kontakta oss så snart som möjligt.

Datum och tid

  • Onsdag 22 maj 2019, kl. 18:30 – 20:30

Plats

Hörbysalen i kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby

Kontaktperson

Erik Hultgren