Seminarium

Inspirationsdag i Hässleholm

För dig som vill ta nästa kliv i att förbättra företagsklimatet i din kommun

nov
09
FULLBOKAT
9 november 2023, 10:00-15:30

Dagen är fullspäckad med inspirerande kommunexempel och handfasta tips. Det finns också gott om tid att dela erfarenheter med kommunkollegor.

Vi arrangerar fem inspirationsdagar runt om i landet under november–december 2023 och de riktar sig främst till kommunens ledande politiker, kommunchef och förvaltningschefer, näringslivsansvariga samt andra tjänstepersoner som driver företagsklimatet framåt. Deltagande är kostnadsfritt. Läs mer om alla våra inspirationsdagar här

Program Hässleholm

Kl. 09:30 Fika & mingel

Programmet startar kl. 10.00

Politikens roll för ett bättre företagsklimat

Dagens första pass tar avstamp i företagens betydelse för kommunen. Jobb och skattemedel som finansierar välfärden såklart. Men det är så mycket mer. Vad är politikens roll för att skapa goda förutsättningar för företagen att lyckas? Hur kan ett bra samarbete mellan politiken och kommunledningen se ut?

Medverkande

Ewa Lindstrand
Fd KSO Timrå kommun och mentor i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram
Erik Langby
Fd KSO Nacka samt mentor i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram

Hur kan vi systematisera förbättringsarbetet?

Arbetet med företagsklimatet är aldrig klart och behöver involvera stora delar av kommunorganisationen. Många framgångsrika kommuner arbetar systematiskt med att identifiera områden att förbättra och prioritera mellan dessa. Hur kan ett sådant systematiskt förbättringsarbete se ut?

Medverkande

Björn Lindgren
Ansvarig avdelningen lokalt företagsklimat, Svenskt Näringsliv
Kosovar Gashi
Näringslivschef, Svedala kommun

Kl. 12:00 Lunch

Konsten att hjälpa företagen att göra rätt

Ta del av goda exempel från andra kommuner som skapat en främjande myndighetsutövning där det är lätt för företagen att göra rätt. Dela med dig och inspireras av kollegor i rundabordssamtal.

Medverkande

Sebastian Drott
Projektledare MalmöLundregionen samt årets Näringslivsutvecklare 2023
Anna Nilsson
Näringslivschef Höganäs kommun
Johan Bringle
Näringslivsutvecklare Höganäs kommun

Krafttag för en bättre kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av företagens allra största utmaningar. En framgångsfaktor för att lyckas i arbetet är samverkan mellan skolan och näringslivet. Under passet får du ta del av framgångsrika satsningar i grundskola, gymnasium och yrkesvux från olika kommuner.

Medverkande

Ilko Corcovic
KSO Borgholms kommun
Michael Lejonhud
Näringslivsstrateg Hultsfreds kommun
Joakim Svensson
Vd Additivt Teknikcenter

Kl. 15:30 Avslutning

Fika & mingel innan hemfärd för de som kan och vill.

nov
09
FULLBOKAT
9 november 2023, 10:00-15:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist