Seminarium

Inspirationsdag i Hässleholm

För dig som vill ta nästa kliv i att förbättra företagsklimatet i din kommun

nov
09
9 november 2023, 10:00-15:30
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Anmäl dig senast 1 november

Dagen är fullspäckad med inspirerande kommunexempel och handfasta tips. Det finns också gott om tid att dela erfarenheter med kommunkollegor.

Vi arrangerar fem inspirationsdagar runt om i landet under november–december 2023 och de riktar sig främst till kommunens ledande politiker, kommunchef och förvaltningschefer, näringslivsansvariga samt andra tjänstepersoner som driver företagsklimatet framåt. Deltagande är kostnadsfritt. Läs mer om alla våra inspirationsdagar här

Program Hässleholm 9 november

Kl. 09:30 Fika & mingel

Programmet startar kl. 10.00

Politikens roll för ett bättre företagsklimat

Dagens första pass tar avstamp i företagens betydelse för kommunen. Jobb och skattemedel som finansierar välfärden såklart. Men det är så mycket mer. Vad är politikens roll för att skapa goda förutsättningar för företagen att lyckas? Hur kan ett bra samarbete mellan politiken och kommunledningen se ut?

Systematisera förbättringsarbetet

Arbetet med företagsklimatet är aldrig klart och behöver involvera stora delar av kommunorganisationen. Många framgångsrika kommuner arbetar systematiskt med att identifiera områden att förbättra och prioritera mellan dessa. Hur kan ett sådant systematiskt förbättringsarbete se ut?

Kl. 12:00 Lunch

Konsten att hjälpa företagen att göra rätt

Ta del av goda exempel från andra kommuner som skapat en främjande myndighetsutövning där det är lätt för företagen att göra rätt. Dela med dig och inspireras av kollegor i rundabordssamtal.

Krafttag för en bättre kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en av företagens allra största utmaningar. En framgångsfaktor för att lyckas i arbetet är samverkan mellan skolan och näringslivet. Under passet får du ta del av framgångsrika satsningar i grundskola, gymnasium och yrkesvux från olika kommuner.

Kl. 15:30 Avslutning

Fika & mingel innan hemfärd för de som kan och vill.

nov
09
9 november 2023, 10:00-15:30
Lägg till i kalender
Anmäl dig
Anmäl dig senast 1 november
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist