LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 oktober 2020

Krisen är inte över – dags att återstarta Skåne

Ett bedrägligt lugn har lagt sig över Sverige. Coronaviruset verkar, åtminstone för tillfället, smitta färre och färre för var dag som går. Krisrubrikerna avlöser inte längre varandra i tidningar och tv. Oavsett hur smittspridningen utvecklar sig framöver väntar dock en ny kris, den ekonomiska. Många av Sveriges företagare kämpar ännu för att försöka överleva, trots restriktioner och förändrade beteenden.

tom produktionslinje

Bara i Skåne har antalet arbetslösa under det senaste året stigit med närmare 15 000 personer. Att det inte har blivit fler beror till stor del på systemet med korttidspermittering. Fortfarande är runt 50 000 skåningar permitterade. Antalet timmar som arbetas ute på företagen har sjunkit dramatiskt. Allt färre varor och tjänster produceras. Om inte utvecklingen bryts kommer det få dramatiska effekter på vårt välstånd, och det offentliga kommer få in allt mindre skatter för att betala vård, skola och omsorg.

Det är dags att återstarta Sverige. Pandemin har visat på den kraft som finns i näringslivet. Många företag har, trots de svåra tiderna, lyckats ställa om fort. Såväl medarbetare som företagare har gjort ovärderliga insatser för att rädda kvar sina verksamheter. Politiken har svarat upp med krispaket som har hjälpt sunda företag att övervintra. Det är helt avgörande att dessa krisåtgärder får vara kvar till dess att krisen är över. Om välfungerande företag tvingas i konkurs kommer återhämtningen ta onödigt lång tid och drabba betydligt fler människor. Att det tillfälliga omställningsstödet nyligen förlängdes till att inte bara ersätta mars och april månad, utan även maj, juni och juli, var ett väldigt efterlängtat besked.

Nu gäller det att se framåt. Redan innan krisen var den svenska konkurrenskraften satt under hård press och svensk ekonomi tappade marknadsandelar utomlands. Målet kan därför inte vara att ta Sverige tillbaka dit vi var före krisen, vi måste sikta högre och förändra till det bättre. Det här är några av de viktigaste insatserna som vi ser för framtiden.

1. Sätt stopp för nya skatter på jobb och företagande
Att försämra villkoren för företagande och jobbskapande skulle slå direkt mot både arbetslösheten och investeringarna. Sveriges företagare behöver goda och stabila förutsättningar för att ta sig ur krisen. Såväl regering som opposition borde därför tydligt signalera att inga nya skattehöjningar är att vänta under vare sig denna eller nästa mandatperiod.

2. Stärk utbildningssektorn och skolan
Innan krisen slog till rådde en stor kompetensbrist på svensk arbetsmarknad. Den har inte försvunnit, och i takt med att ekonomin återhämtar sig kommer den återigen bli ett allt större hinder för oss företagare att expandera och växa. Utanförskapet kan bara brytas med en fungerande skola som utbildar efter arbetsmarknadens behov. Att högre utbildning och forskning håller hög internationell klass är avgörande för att vi även i framtiden ska klara den globala konkurrensen.

3. Tidigarelägg offentliga investeringar
För stat, kommuner och regioner finns det goda skäl att se över sina investeringar de kommande åren för att se vilka projekt som skulle kunna påbörjas redan nu. Det skulle hjälpa till att sätta fart på ekonomin, samtidigt som det troligen blir billigare att genomföra projekten nu än i högkonjunktur när efterfrågan är större.

Vi företagare vill vara motorn som tar Sverige ut ur krisen. Med rätt insatser kan vi återstarta Sverige och bygga en ekonomi som står än starkare inför framtiden.

Skriven avAnette Berggren, vd Rostfria Svetsmontage i BjuvAnnette Lahti, vd K2C Björn Falk, vd Samres Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne Erik Syrén, vd Lime Technologies Göran Andersson, vd Thanda Group Henrik Petérs, vd Paxxo Ingrid Skoog Bengtsson, vd Skoogs Åkeri & Logistik Jeanette Bohman, ägare Incito Conference & Swedish Wine Center Jörgen Larsson, vd G. Larssons Starch Technology Kjell-Arne Frick, vd Hulta Handelsträdgård Kjell-Arne Frick, vd Hulta Handelsträdgård Lena Holst, vd Starka Betongindustrier Mats Rodenstam, vd Mr Gourmet Rickard Kemfors, vd Panduro Hobby Trygve Bengtson, vd Trygve Bengtson åkeri Ulrik Wehtje, vd Exakta Print Victor Schöön, vd Schööns måleri
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist