Konferens

Säkerhetskonferens med SNSD Södra regionen

apr
25
25 april 2024, 12:15-17:30
Lägg till i kalender
Kontaktpersoner
Johan Dalén
Regionchef Skåne och Blekinge
Kristina Björkander
Administratör

Inre och yttre säkerhet är inte bara centralt för Sveriges säkerhet, vår trygghet och demokrati. Det är också helt avgörande för ett konkurrenskraftigt och robust näringsliv.

Den rådande omvärldssituationen ställer nya och förändrade krav på Sverige som nation, och i det totalförsvar som nu håller på att återuppbyggas spelar inte minst näringslivet en viktig roll.

Konferensen vänder sig till dig som är vd och/eller är säkerhetsansvarig på företaget – vi samlas för att gemensamt diskutera de aktuella säkerhetsutmaningarna i Sverige.

Program

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor och Lena Nitz, expert på brott och trygghetspolicy på Svenskt Näringsliv, talar under rubriken ”Det säkerhetspolitiska läget – yttre och inre säkerhet”.

Länsstyrelsen Skåne och Blekinge berättar hur länsstyrelserna arbetat och arbetar med totalförsvarsfrågan såhär långt. Vilka förväntningar finns på näringslivet i förberedelserna eller i händelse av krig? Vad kan i gengäld näringslivet förvänta sig av samhället?

Tidigare brigadgeneral Mats Ström ger en omvärldsanalys av hur NATO-medlemskapet förändrat situationen för oss i händelse av krig och i vardagen. Vad händer nu? Hur tänker Ryssland och varför? Mycket rutinerade strategen Mats Ström ger svar både på de frågor vi har om alliansen och de som vi inte ens visste att vi hade.

Natointrädet innebär många nya situationer, en av dem är så kallat värdlandsstöd. När vi kan komma att ta emot stora mängder utländska soldater på svensk mark, gäller det att allt praktiskt fungerar – livsmedelsförsörjning, transporter och annat. Det blir omöjligt att klara utan näringslivet. Men vem ska leverera, hur mycket och hur snabbt? Hur sköts en sån upphandling? Överstelöjtnant Jonas Eriksson, planeringschef för Militärområde Syd reder ut detta och många andra frågor som direkt rör oss här i Syd.

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt. Emma Ferm Lindgren från MSB berättar bland annat om hur man ska tänka som företag för att bli mindre sårbart. Förberedda företag får Sverige att rulla vidare.

Vad kan vi lära av de bästa? E.ON är ett av de företag som aktivt jobbar med krishantering redan i fredstid. Vad kan vi andra företag och företagare lära av E.ON:s organisation vid elavbrott och störningar för att så snabbt som möjligt kunna återgå till normal drift? Hur förbereder du din organisation för en kris eller i värsta fall ett krigsutbrott? Hur kommunicerar ni – internt och externt? Hur kan man förbereda sig och träna? Hur ska hierarkin se ut i en extremsituation? Och så vidare. Lyssna och ta rygg på experterna som varje dag, timme och minut är beredda på att det värsta kan hända.

För mer information och anmälan, kontakta kristina.bjorkander@svensktnaringsliv.se

SNSD Södra regionen
Johan Dalén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne och Blekinge
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg och Kalmar län
Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv
Stefan Green, SNSD Södra regionen och Risk, Compliance and Security Manager, Tetra Pak

apr
25
25 april 2024, 12:15-17:30
Lägg till i kalender
Kontaktpersoner
Johan Dalén
Regionchef Skåne och Blekinge
Kristina Björkander
Administratör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist