NYHET25 februari 2021

Stort missnöje med att stöden dröjer 

En tredjedel av de skånska företagare som ansökt om stöd under pandemin är missnöjda med tiden det tagit att få pengarna. Särskilt allvarligt är läget för de som behövt överklaga. “Om vi inte vet om vi gjort fel innan, hur ska vi veta om vi gör rätt nu”, frågar Madeleine Svanberg på Rusthållargården i Höganäs. 

Madeleine Svanberg på Rusthållargården i Höganäs upplever att reglerna och informationen från Tillväxtverket är mycket oklara.

Många företag har drabbats hårt av coronapandemin och restriktionerna för att hålla smittspridningen under kontroll. Hotell, restauranger, resebolag, med flera har sett kunderna försvinna och intäkterna störtdyka. I en undersökning av Svenskt Näringsliv har företagen fått svara på hur nöjda, eller missnöjda, de är med de olika stödinsatserna som regering och riksdag beslutat om.

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv i Skåne.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Generellt är företagen nöjda. Det är historiska insatser för att rädda livskraftiga företag ut ur krisen. Men stöden når inte alla och nu tar det månader innan de kommer ut, säger Carina Centrén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.

Tiden det tar att få stöden utbetalda är också den punkt där företagen är allra mest missnöjda. 33 procent av de tillfrågade företagen är ganska, eller mycket, missnöjda med tiderna. Just nu beräknas det ta månader innan olika stöd, som korttidspermitteringar och omställningsstöd, betalas ut. Extra allvarlig är situationen för företag som överklagat beslut. Madeleine Svanberg på Rusthållargården i Arild fick avslag på ett par av sina ansökningar om korttidspermitteringar i våras, och vet ännu inte om hon kommer att få några pengar.

För företagen är situationen akut här och nu, inte om tre eller fyra månader.
Carina Centrén

– Reglerna och informationen från Tillväxtverket är mycket oklar. I vår överklagan för första avstämningsperioden har vi inte hört av Tillväxtverket alls förrän nu. Först nu har vi fått besked att de skjuter ärendet vidare till Förvaltningsrätten, säger Madeleine Svanberg.

Den långa väntetiden skapar många problem. Under hösten har smittspridningen tagit fart igen och Rusthållargården har återigen behövt permittera. Men de vet fortfarande inte om de har rätt att få ersättning för att permittera vissa personer i sin personal. Det skapar osäkerhet men riskerar också att bli kostsamt.

– Genom att permittera har vi kunnat undvika att säga upp personal. Men utan ersättning kommer det bli en utgift som landar helt på oss själva, säger Madeleine Svanberg.

Svenskt Näringsliv är kritiska till att det tar allt längre tid för stöden att nå ut till företagen. Det är speciellt anmärkningsvärt att det fortfarande beräknas ta flera veckor innan många stöd ens går att söka.

– För företagen är situationen akut här och nu, inte om tre eller fyra månader, säger Carina Centrén.

Corona och covid-19FöretagarpanelenOmställningsstödkorttidspermittering
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist