NYHET3 juni 2024

Tre företagarröster: Detta betyder EU för oss

Förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet har öppnat. För Skånes företagare är EU både en nödvändig förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftiga, och en risk i form av ökat regelkrångel. ”Det gäller att hitta en balans”, säger Göran Sjöberg, vd på Hörby bruk.

Företagarna Göran Sjöberg, Hörby bruk, Christian Nilsson, Bagerigruppen och Henrik Wretling Stadler, DC Syd.

Företaget, som bland annat tillverkar skottkärror och redskap till trädgården, flyttade för ett antal år sedan tillbaka stora delar av sin produktion till Sverige, och fokuserar numera i huvudsak på den inhemska marknaden. Trots det är man till stor del beroende av EU och omvärlden. Även en enkel produkt som en skottkärra består av många olika komponenter, varav en del behöver importeras från andra länder.

Göran Sjöberg, vd Hörby bruk.
Foto: Hörby bruk/Olle Lundström

– Vi köper och säljer varor från andra länder och är beroende av den fria handeln inom EU, och även av avtal med länder utanför EU, för att vara konkurrenskraftiga och få de insatsvaror vi behöver, säger Göran Sjöberg.

Hörby bruks affärsidé är att tillverka kvalitetsprodukter som är hållbara, både utifrån att produktionsprocessen ska ha låg miljöpåverkan och att produkten i sig ska kunna användas under lång tid. Att det finns en gemensam politik som gynnar miljövänliga företag som inte bidrar till lika stora koldioxid är viktigt. Samtidigt går regleringen ibland för långt.

– De här besluten tas i all välmening, men för ett litet företag som vi är kan det ta oproportionerligt stora resurser i anspråk. En stor utmaning vi ser framöver är EU:s krav på hållbarhetsredovisning, där koldioxidavtrycket från varje liten komponent i varje vara måste redovisas. Jag tror få har insett vilken stor börda det här kommer att bli, samtidigt som det är en viktig reglering för att främja europeisk industri, säger Göran Sjöberg.

Henrik Wretling Stadler, vd DC Syd.

Ett annat företag som påverkas mycket av EU-samarbetet är lager- och logistikföretaget DC syd. Företagets vd, Henrik Wretling Stadler, har många samtal med sina anställda om vikten av att engagera sig.

– Jag bryr mig inte i huvudsak om vad folk röstar på, det viktigaste är att de röstar. EU påverkar oss på så många sätt och det är viktigt att vi alla är med och försöker påverkar, säger Henrik Wretling Stadler.

För DC Syd innebär EU-samarbetet många möjligheter, men också en ökad konkurrens. Den lagerverksamhet som företaget har i Sverige hade i många fall kunnat placeras i ett annat EU-land, med lägre lönekostnader och andra anställningsvillkor. Att konkurrera med konkurrenter i exempelvis Polen och andra länder är inte lätt.

– Vi vill såklart ha en fri handel mellan länder, men här måste också Sverige fundera på hur det ska ske utan att vi konkurrerar ut våra egna företag i branscher där lönekostnaden är en stor del. Till viss del måste vi fundera på hur våra egna nationella regleringar fungerar på en öppen marknad. Är det exempelvis rimligt att ha en hög arbetsgivaravgift som skapar stora kostnader för de som anställer många, säger Henrik Wretling Stadler.

Christian Nilsson, vd på Bagerigruppen.

Christian Nilsson, vd på Bagerigruppen, driver tre olika livsmedelsföretag i Trelleborg och Sölvesborg, Ångbagarn, Boalts bröd, Blekinge Skorpan. Nyligen utsågs Blekingeskorpan till årets livsmedelsexportör.

– Runt trettio procent av Blekingeskorpans produkter går på export. I huvudsak handlar det om legotillverkning för andra företag, bland annat i Norge, Island, Frankrike och Danmark, säger Christian Nilsson.

I huvudsak försöker Bagerigruppen använda sig av svenskproducerade ingredienser, men är också beroende av import för sådant som inte tillverkas i Sverige. En viktig fråga för företaget är energiförsörjningen. Att tillverka mat kräver energi, och för att produktionen ska vara så miljövänlig som möjligt är det framförallt tillgången på el som behöver vara god.

– Politikerna behöver sätt tydliga mål för miljön och för elsystemet, och sedan lämna över till experterna att designa energiförsörjningen på ett sätt som fungerar på ett bra sätt, säger Christian Nilsson.

EU
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist