Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 september 2016

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra.

Jag började som praktikant på Svenskt Näringsliv i Malmö för drygt två och ett halvt år sedan. När jag såg annonsen hade jag redan kommit in på den kurs jag planerat för vårterminen, men jag tvekade inte en sekund. Jag fick platsen, och ett halvår av brant inlärningsprocess tog vid. Sedan dess har jag hunnit med en hel del, vilket praktikplatsen ofta varit ett direkt upphov till. Praktikplatsen, detta obetalda – men av mig lånefinansierade – halvår, öppnade därmed dörren till hela mitt fortsatta yrkesliv.

I mitt jobb på Svenskt Näringsliv har jag träffat många unga som oroar sig för framtiden. Det kan kännas svårt som ung att ta sig in på arbetsmarknaden, då den mest verkar vara gjord för den som redan är ”inne”. Ungdomsarbetslösheten är mycket riktigt högre än arbetslösheten i resten av befolkningen. Höga ingångslöner gör det svårt att få ett första jobb, och turordningsreglerna gör att det är de unga som får gå när tiderna blir sämre. Läget blir inte bättre av att många dessutom går ut skolan utan fullständiga betyg. Oavlönade praktikplatser är därför viktiga dörrar in till en arbetsmarknad omgärdad av höga murar, men det är långt ifrån tillräckligt om vi på riktigt vill lösa problemen. De enklare jobben, de som ger även den med sämre förutsättningar en chans, måste bli fler. Ingångslönerna måste bli lägre. Av alla unga jag träffat formulerade en detta särskilt bra: ”Hur skulle en lägre ingångslön ge mig som aldrig haft en lön, en sämre lön?”. Det är en mycket bra fråga som sätter perspektiv på vem som egentligen premieras av dagens arbetsmarknad.

Varje jobb ger erfarenheter som leder till nya jobb. Att ta ett jobb med en lägre lön, eller rentav ingen lön, är en början till att skaffa sig de erfarenheter, självförtroende och nätverk som skjutsar en vidare i yrkeslivet. För egen del ledde det till ett nytt jobb i Stockholm. Därför säger jag nu ett stort tack för den här tiden!

Susanna Jertel

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist