NYHET16 oktober 2019

Därför ska företag ta emot praoelever

Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet. En utmaning för skolor och företag men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.

Foto: Willys
"Obligatorisk prao är bra eftersom alla elever får chansen att se hur olika delar av arbetslivet fungerar", säger Karin Rebas, Svenskt Näringsliv.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Prao är återigen obligatoriskt i högstadiet efter ett riksdagsbeslut under 2018. Det är ett steg i rätt riktning, anser Karin Rebas, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

– Obligatorisk prao är bra eftersom alla elever får chansen att se hur olika delar av arbetslivet fungerar, säger Karin Rebas.

Prao ger eleverna en bättre överblick över egna intressen, styrkor och svagheter och blir bättre förberedda inför framtida studie- och yrkesval.

– Det är särskilt värdefullt för elever som exempelvis växer upp med arbetslösa föräldrar och som saknar självklara ingångar in i arbetslivet, prao kan innebära att eleven kommer närmare arbetslivet, fortsätter Karin Rebas.

För företagen kan prao innebära en chans att visa upp sin verksamhet och skapa intresse för sin bransch. Och inte sällan leder prao också till sommarjobb och framtida rekryteringar. Det är välkommet med tanke på att var fjärde rekryteringsförsök i Södermanland misslyckas, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

Samtidigt tvekar många arbetsgivare kring sin egen möjlighet att ta emot praoelever.

– Den största utmaningen i dag är att få företagen att inse att det inte behöver vara så krångligt, berättar Karin Rebas.

Arbetsmiljöansvaret är delat mellan arbetsgivaren och huvudmannen (kommunen/skolföretaget) och de flesta verksamheter har arbetsuppgifter som en praoelev kan delta i – kundtjänst, administration, lagerarbete och så vidare. En vanlig missuppfattning är också att samtliga aktiviteter under praoveckan måste vara väldigt roliga och spännande.

– Det finns ett stort värde i att eleven får ta del av de vanliga arbetsuppgifter som utförs på en arbetsplats. Praon är inte tänkt som underhållning, utan för att ge en realistisk bild av hur arbetslivet ser ut, förklarar Karin Rebas.

Prao är ett viktigt steg på vägen att knyta ungdomar närmare arbetsmarknaden, men insatsen behöver kompletteras av fler åtgärder, anser hon.

– En förbättrad studie- och yrkesvägledning spelar en nyckelroll för att förbättra matchningen. I dag känner många elever bara till ett fåtal klassiska yrken, som bagare, polis, läkare. Med en bättre studie- och yrkesvägledning som bakas in i den ordinarie undervisningen finns större möjligheter för eleverna att fatta väl underbyggda val som leder till en bra matchning.  

Marie Svensson på Tjeders Industri i Malmköping tycker att prao är ett viktigt inslag i skolan.

– Prao är jätteviktigt! Jag ser det dels som vår skyldighet att ta emot men även som en marknadsföring av oss som arbetsgivare och en chans att prova framtida arbetskraft. Vi kan inte gnälla på att vi inte får tag på kompetent arbetskraft om vi inte marknadsför vilka jobb och arbetsplatser som finns. Det hela kan även skapa ytterligare delaktighet från personalen som tar emot prao-elever och höja dem i deras roller, säger Marie Svensson.

För att prao ska fungera bättre krävs en närmare dialog mellan kommunen, skolan och arbetsgivarna, anser Marie Svensson.

– Det är viktigt att kommunen och skolan är ute i god tid och är tydliga med information, så att vi som företag får möjlighet att planera och förbereda oss på att ta emot praoelever. Jag är inte säker på att kommunerna och skolorna ser dialogen som lika viktig som företagen. Kommunen bör agera mer proaktivt,vad det innebär att ta emot prao samt visa större intresse för elevens praotid. Det är viktigt för att få fler företagare att våga ta emot praoelever, säger Marie Svensson.

Mer om prao

Se webinariet där Karin Rebas berättar om vad prao innebär för företagen.

PRAO
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist