LogoLogo
LogoLogo
Nyhet20 mars 2019

Ökad optimism hos Södermanlands företag

Företagen är något mer optimistiska om framtiden i Svenskt Näringslivs kvartalsvisa Företagarpanel. I undersökningen svarar företagen på om produktion, investeringar och antal anställda kommer att vara högre, lägre eller oförändrade under det kommande halvåret. På alla tre områden är det något mer optimism än för ett kvartal sedan.

Björn Lindgren
Björn Lindgren, regionchef för Svenskt Näringsliv Södermanland.
Foto: STEFAN TELL

– Den oro för framtiden som rådde innan årsskiftet har lagt sig något. Då var det stort fokus i media på risker i ekonomin. Tillverkningsindustrin har emellertid stått emot och går fortfarande bra, säger Björn Lindgren, regionchef för Svenskt Näringsliv.

I Företagarpanelen framkommer att nästan hälften av företagen förväntar sig att produktionen/försäljningen kommer att öka under det kommande halvåret. Lite mer än vart tionde företag förväntar sig en minska produktion/försäljning. Nettotalet ligger på 35 vilket kan jämföras med 27 för tre månader sedan.

– Vi ser i Företagarpanelen att andelen företag som förväntar sig minskad produktion är högst inom byggbranschen. Det är kanske inte så oväntat och avmattningen inom byggsektorn har pågått under en tid, konstaterar Björn Lindgren.

Investeringsförväntningarna är det som har ökat mest jämfört med för tre månader sedan. Allra starkast är investeringsförväntningarna inom tjänstesektorn (handel och transport ingår ej i denna grupp).

– Det är positivt att företagen ökar sina investeringar. Det visar på att deras tilltro har ökat igen, säger Björn Lindgren.

Graf över förväntad produktion och försäljningvolym de kommande sex månaderna

Fakta om Företagarpanelen

Företagarpanelen undersöker hur Svenskt Näringslivs medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen vid 4 tillfällen per år. Det är en internetundersökning som genomförs bland företag som uppgett att de vill ingå i Företagarpanelen. I denna omgång ingick 128 företag i Södermanland och undersökningsperioden var 28 januari till 13 februari.

För ytterligare information

Kontakta Björn Lindgren, regionchef, tfn 070-345 62 42 eller mejl bjorn.lindgren@svensktnaringsliv.se

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist