NYHET8 december 2020

Optimism hos vissa företag, nattsvart hos andra

Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Sörmland ger fortsatt en blandad bild av rådande läge. Vissa branscher blöder kraftigt medan andra pekar på ett oförändrat eller förbättrat läge. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det fjärde kvartalet. 

”Företagen behöver nu framåtlutande reformer som skapar tillväxtkraft”, säger Sofia Sjöström. Foto: Ernst Henry Photography AB

– Tidigt i coronakrisen påtalade Svenskt Näringsliv behovet av snabba insatser för att rädda företag och jobb. Flera av dessa stödåtgärder har regeringen sjösatt och företagen har under året kunnat nyttja till exempel korttidspermittering, säger Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv. 

Närmare 37 procent av de svarande företagen pekar på en högre produktions- och försäljningsvolym idag jämfört med för 6 månader sedan. 29 procent av de svarande företagen anger en lägre produktions- och försäljningsvolym och 32 procent har ett oförändrat läge. Detta när dock siffror från redan mycket låga nivåer.

Förväntningarna ett halvår framåt är något mer pessimistisk. Här tror 22 procent av de svarande företagen på en högre produktions- och försäljningsvolym, drygt 40 procent tror på ett oförändrat läge, närmare nio procent säger att de inte vet och 34 procent pekar på en lägre produktions- och försäljningsvolym..

– Att göra prognoser i rådande tid är extremt svårt. Vi ser att ekonomin i stort visar tecken på en viss återhämtning men att det fortsatt råder stora skillnader mellan branscher, säger Sofia Sjöström. 

När det gäller antal anställda anger 24 procent av företagen att de har färre anställda jämfört med för sex månader sedan. 53 procent har oförändrat antal anställda och ca 22 procent har fler anställda idag än för ett halvår sedan. Detta innebär att Sörmland fortsatt har en negativ tillväxt vad gäller antal anställda, enligt vår Företagarpanel. Nettotalet för antal personer som är arbetslösa sticker ut i arbetsförmedlingens statistik, här ligger Sörmland på 11,4 procent jämfört med riket som ligger på 7,8 procent.

– Arbetslösheten är en stor utmaning. En redan tidigare problematisk situation med många som har svårt att komma in på arbetsmarknaden förvärras nu ytterligare av krisen. Det finns en stor risk att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Här skulle till exempel de tidigare föreslagna introduktionsjobben kunna genomföras samt bereda fler platser på gymnasiala yrkesprogram och Yrkesvux, säger Sofia Sjöström.

– Företagen behöver nu framåtlutande reformer som skapar tillväxtkraft. Till exempel måste det bli mer lönsamt för företagen att investera. Här föreslår Svenskt Näringsliv bland annat en sänkning av bolagsskatten till 18 procent och förbättring av den så kallade förenklingsregeln inom 3:12, säger Sofia Sjöström.

Mätningen gjordes under perioden den 3 november till den 20 november i år.

konjunkturcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist