NYHET11 maj 2020

Osäkra framtidsutsikter för länets företag

Idag släpps vår företagarpanel på regional nivå. Tidigare har vi kallat denna för en konjunkturprognos, men nu handlar det snarare om att göra en analys kring hur företagen kommer att överleva givet hur den svenska regeringen fortsätter att vidta åtgärder för att säkra svenska företag och arbetskraft, samt hur viruset utvecklas, och hur andra länder kommer släppa eller skärpa på restriktioner. Det handlar snarare om att ta fram olika scenarier.

Sofia Sjöström konstaterar att företagen står mitt i brinnande kris med osäkra framtidsutsikter.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För att vi ska lyckas undvika massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats. Den så kallade omställningsförsäkringen behöver förlängas och inte bara gälla i mars och april.

Regeringen försöker stimulera ekonomin och hjälpa företagen att överleva. Men hittills har stödpaketen haft ringa effekt, eftersom pengarna har svårt att nå ut till de behövande företagen bland annat på grund av snårig byråkrati i form av riskbedömningar.

63 procent av företagen i Södermanland uppger minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. 45 procent räknar med minskad produktion och försäljning under de kommande sex månaderna. Antalet anställda har minskat i 34 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. Vi ser dramatiska effekter här och nu – det har gått snabbt och det har varit en chockartad utveckling för företag över hela Sverige.

Läget är lika illa vad gäller investeringar. 43 procent av företagen har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan. 45 procent räknar med fallande investeringar de närmaste sex månaderna. Företagen står mitt i brinnande kris med osäkra framtidsutsikter när det kommer till både omvärldens hantering av covid-19, och en eventuell anda våg som kan innebära restriktioner, och därmed fortsatt vikande efterfrågan.

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist