LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 mars 2018

Regeringspolitik slår mot företagsamheten inom välfärden

Svenskt Näringslivs Företagsamhetsundersökning visar en kraftig dämpning av tillväxten av företagsamma människor inom välfärden.

Tillväxten av antalet företagsamma människor har fallit med mer än 3/4 jämfört med i fjol. I år är tillväxten 0,8 procent vilket kan jämföras med 3,7 procent i fjol och 3,2 procent i förfjol.

-De reella hoten mot företagande inom välfärden från fler regeringspartier tycks få effekt på företagsamheten inom denna sektor, konstaterar Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Orsaken till denna utveckling ligger både i att antalet nya företagsamma personer är lägre än i fjol och antalet som slutar vara företagsamma har ökat kraftigt

Välfärdsföretagandet är en stor och viktig bas för kvinnors företagsamhet. Drygt var tionde företagsam kvinna i Södermanland är verksam inom välfärdssektorn. För män är motsvarande andel knappt var tjugonde företagsam person.

-Det är framför allt kvinnors företagande som drabbas och kvinnor är redan underrepresenterade. Det är olyckligt om duktiga kvinnliga entreprenörer, innovatörer och företagare tvingas ge upp denna bana, säger Björn Lindgren.

Diagram över årlig tillväxt i antal företagsamma personer inom välfärdssektorn i Södermanland
Digram över värlfärdssektorns andel av den totala företagsamheten år 2017
Diagram antal företagsamma personer inom total ekonomi resp välfärdssektorn år 2017

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer beräknat som personer med juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag

En person räknas som företagsam om personen antingen:

- har en F-skattsedel, eller

- är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller

- är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag

Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag.

Företagsamhet
Skriven avBjörn Lindgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist