Så lyckas du med exporten

NYHET Publicerad

EXPORT Med en liten inhemsk marknad blir internationella marknader allt viktigare för svenska företag. Vilka är framgångsfaktorerna för företag som lyckas med sina exportsatsningar, vilka fallgropar bör undvikas och vilken hjälp finns att få? Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv fick deltagarna en introduktion i hur man tar sin produkt eller tjänst ut i världen.

Anna Sundberg, vd Nils Oscar

– Förbered de tillstånd och licenser som krävs, säger Anna Sundberg från bryggeriet Nils Oscar AB.

Foto: Björn Lindgren
Johan Pehrson, vd på Watt & Veke

– Var inte rädd för att bara sätta igång och lära sig på vägen, säger Johan Pehrson, på Watt & Veke.

Foto: Ylva Westsund

Anna Sundberg är vd för och delägare i familjeföretaget Nils Oscar AB – ett bryggeri med säte i Nyköping som hon och hennes två systrar tog över ägandeskapet för år 2016. Nils Oscars produkter finns med i Systembolagets beställningssortiment, men svårigheten att erhålla en fast plats på hyllan har gjort att företaget sett sig om efter andra marknader för att öka sin omsättning. Idag exporterar Nils Oscar bland annat till Storbritannien, Tyskland, Italien, Brasilien och Hong Kong.

– Förbered de tillstånd och licenser som krävs. Det krävs även en del pappersarbete i form av marknadsföringsdokument på engelska och fraktinformation, exempelvis antal kartonger per pall och fraktkostnader. Största skillnaden mellan export och inhemsk försäljning är när affärerna sker med länder utanför EU. Alla länder har egna krav och regler, exempelvis gällande etiketter på våra flaskor. Inom EU är administrationen styrd centralt, säger Anna Sundberg.

Vilket distributionssätt som ska användas är också en strategisk fråga att ta ställning till.

– Valet mellan distributör, agent eller egen organisation beror på marknaden. Det vanligaste för oss är att jobba med distributörer. För distributörerna är det viktigt med exklusivitet, då vårt varumärke måste etableras i landet och det kan dröja ett tag innan försäljningen tar fart. Partnerskap där båda parter vinner på avtalet och där man jobbar för långsiktighet är därför kritiskt. Vi har ett eventuellt globalt avtal med en stor kund på gång, som är verksam i de länder där vi redan har befintliga avtal. Det juridiska blir då väldigt centralt och vi har kommit runt det genom en klausul som gör att våra nuvarande avtal kan sägas upp om det stora, globala avtalet skulle bli av, fortsätter Anna.

Även Johan Pehrson, delägare och vd för belysningsföretaget Watt & Veke deltog i seminariet och delade med sig av sina erfarenheter. Bolaget har en växande e-handel men finns även närvarande fysiskt i såväl Sverige som i andra länder. Cirka en fjärdedel av produktionen går idag på export, men ambitionen är minst hälften.

– Vi har haft stor framgång i Norge och Spanien vad det gäller export, där vi ingått avtal med agenter som säljer produkterna. Våra produkter ingår i portföljer med andra varumärken, men helst inte med konkurrerande belysningsföretag. Agentverksamheten är hårt reglerad i EU-rätten, för att skydda agenten från att få avtalet uppsagt när verksamheten byggts upp i ett visst land. Distributörer har inte det skyddet, så det gäller att vara påläst innan man väljer distributionssätt, menar Johan Pehrson.

Att vara för försiktig är dock inget Johan Pehrson rekommenderar.

– Det är bättre att sätta igång och lära sig på vägen än att planera in i det oändliga. En del av vår exportstrategi är att delta på internationella designmässor, i bland annat Tyskland, Norge och Frankrike. För- och efterarbetet är a och o då det är avgörande att hitta rätt agenter med rätt kontaktnät för att sälja in varumärket på nya marknader, säger Johan Pehrson.

För företag som planerar att exportera, eller som redan exporterar, finns rådgivning att få från flera håll. Jan Claesson, exportrådgivare på Business Sweden fanns på plats för att berätta om det stöd de kan erbjuda. Business Sweden har ett uppdrag från UD att hjälpa alla företag i Sverige att jobba med exportstrategier, internationalisering och verka investeringsfrämjande. Magnus Lindahl från Östsvenska Handelskammaren, menar att de finns tillgängliga för att informera, inspirera och ”hålla handen” för företag som går i exporttankar. Många sörmländska företag tycks redan ha knäckt framgångsfaktorerna för lyckad export.

– Under åren 2000 till 2016 har rikets export ökat med 49 procent – i Södermanland 175 procent, framhåller Jan Claesson på Business Sweden.

Ronja Nyman

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Behåll valfrihet med tydliga kvalitetskrav

VÄLFÄRDSFÖRETAG "Vi kommer inte klara av att hålla vår välfärdsnivå om de privata aktörerna förvinner", säger Helena Dyrén som driver förskolan Växthuset i Strängnäs och menar att man istället måste värna om företagandet i sig och inte låta det inte bli svårare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Vi behöver ge arbetsgivarna mod att anställa

ARBETSRÄTT Svenskt Näringslivs arbetsrättsexperter fokuserar på tydliga och enkla regler anpassade till företagens behov. För att skapa fler jobb krävs mer attraktiva och enklare regler för företag att anställa. Sammantaget återkommer de arbetsrättsliga frågorna till det förhållande mellan parterna på arbetsmarknaden, som ligger till grund för en smidig och enkel arbetsmarknadsfunktion.
NYHET Publicerad:

Vad händer på Svenskt Näringsliv i Södermanland under hösten?

HALLÅ DÄR Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och ett nytt arbetsår tar vid. Vad kommer Svenskt Näringsliv i Södermanland att syssla med under hösten? Det har regionchef Björn Lindgren bra koll på.
NYHET Publicerad:

Växande företag skapar jobb

FÖRETAGSKLIMAT Grunden för välfärden återfinns i förtegsamma människor som startar och driver företag. Avdelningen för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv arbetar dagligen med att skapa bättre förutsättningar för företag, regionalt och lokalt genom ett bättre företagsklimat. Något som idag blir än mer viktigt, för att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
NYHET Publicerad:

Så lyckas du med exporten

EXPORT Med en liten inhemsk marknad blir internationella marknader allt viktigare för svenska företag. Vilka är framgångsfaktorerna för företag som lyckas med sina exportsatsningar, vilka fallgropar bör undvikas och vilken hjälp finns att få? Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv fick deltagarna en introduktion i hur man tar sin produkt eller tjänst ut i världen
NYHET Publicerad:

Därför testamenterades företaget till medarbetarna

ENTREPRENÖRSKAP 1997 började Marie Svensson på Tjeders Industri AB i Malmköping, då ett ekonomiskt ganska skakigt företag. "Min plan var att ge Tjeders ett år, men jag är fortfarande kvar" säger Marie som numera är vd på företaget. Maria är dessutom nyvald ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse och SME-kommitté.
NYHET Publicerad:

Tre berättelser om brott

SÄKERHET "En företagare måste vara allkonstnär. Brottslighet som riktas direkt mot dem och deras anställda eller som de indirekt drabbas av är tyvärr en av de saker som allt för många företagare behöver hantera. 55 procent av Sörmlands företag upplever att brottslighet är ett problem för dem. För att förstå mer om detta har jag prata med några företagare." Läs Björn Lindgrens tre berättelser som visar vad företagen har att hantera.
NYHET Publicerad:

Effektiv upphandling kräver dialog och uppföljning

UPPHANDLING Offentlig upphandling omsätter årligen hundratals miljarder kronor. Därmed kan också krav ställas för en effektiv och ändamålsenlig upphandling. Idag upplever många företag regelkrångel och brist kring kommunikation, något som måste förbättras för att upphandlingsenheter ska kunna bidra till tillväxt och en bra resursfördelning av våra skattemedel.
NYHET Publicerad:

Vi skapar tillsammans

POLITIKER OM FÖRETAGANDE "Vårt gemensamma samhälle mår bra om vi är många som känner att vi vill och vågar utmana den där oron och ta oss an det där slitet som det innebär att vara företagare, att vara jobbskapare", skriver Jacob Högfeldt (M) Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs när han formulerar sina tankar kring företagande, företagare och entreprenörer.
NYHET Publicerad:

Visual merchandiser mot världsmästartitel

WORLDSKILLS Worldskills är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 23 år. I oktober reser det svenska yrkeslandslaget till Abu Dhabi för att tävla inom olika yrken mot världens yrkeselit. Johanna Hanson, från Eskilstuna, representerar Sverige i visual merchandising.
NYHET Publicerad:

Blomstrande företag

POLITIKER OM FÖRETAGANDE Dags för Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm att formulera sina tankar kring företagande, företagare och entreprenörer. De som är samhällets motor och en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas.
NYHET Publicerad:

Flen Sörmlands Hjärta

POLITIKER OM FÖRETAGANDE Företagande, företagare och entreprenörer är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. I själva verket är de faktiskt samhällets motor som driver det framåt. Vi har låtit kommunstyrelsens ordförande i Sörmlands kommuner formulera sina tankar kring detta i en krönika. Dags nu för Jan-Erik Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Flen.
NYHET Publicerad:

Flaskhalsar vid rekrytering

KONJUNKTUR Svenskt näringsliv har i dagar presenterat sin konjunkturrapport. Den visar att tillväxten för tillfället är god samtidigt som den politiska osäkerheten i världen är fortsatt stor. Sedan mitten på 2016 har varuexporten vuxit i takt med att tillväxtutsikterna för den europeiska ekonomin börjar ljusna. En stigande export framöver skapar förutsättningar för tillväxt i både BNP och sysselsättning.
NYHET Publicerad:

Entreprenörerna finns i Nyköping

POLITIKER OM FÖRETAGANDE Dags för Urban Granström (S) Kommunstyrelsens ordförande Nyköping att formulera sina tankar kring företagande, företagare och entreprenörer. De som är samhällets motor och en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas.
NYHET Publicerad:

Du ska inte tro det blir sommar om…

KOMMENTAR Värmen har kommit till Sverige och det får mig att drömma om den annalkande semestern. Fast vad vore egentligen en semester utan alla de fantastiska företagare vi har. Skulle vi kunna njuta på det sätt, som vi vill unna oss att göra?
NYHET Publicerad:

Brott mot företag ett omfattande problem

BROTTSLIGHET 65 procent av företagen i Flen och Strängnäs upplever att brottslighet är ett problem för det egna företaget, vilket är högst i Södermanland. Det visar en enkätundersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagare upplever högre risk för brott

BROTTSLIGHET I Strängnäs och Flen upplever 65 procent av företagen att brottslighet är ett problem för dem. Det är 10 procentenheter högre än genomsnittet i landets kommuner och 22 procentenheter högre än i Oxelösund där. "Det är oroande att så hög andel av företagen behöver hantera dessa frågor", säger Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi är beroende av varandra

POLITIKER OM FÖRETAGANDE Företagande, företagare och entreprenörer är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. I själva verket är de faktiskt samhällets motor som driver det framåt. Vi har låtit kommunstyrelsens ordförande i Sörmlands kommuner formulera sina tankar kring detta i en krönika. Denna gång är det Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.
NYHET Publicerad:

Har jobb, men ingen bostad

GÄSTKRÖNIKA "För att svenskt näringsliv ska kunna utvecklas och växa, så krävs att alla unga människor snabbt och effektivt kan komma in på den svenska arbetsmarknaden. För att de ska kunna göra det krävs också att de ges rätta förutsättningar till ett liv i vardagen, som fungerar." Det skriver Lars Knapasjö, vd på P&K TimeApp, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Låt oss fortsätta unna varandra framgång

POLITIKER OM FÖRETAGANDE Företagande, företagare och entreprenörer är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. I själva verket är de faktiskt samhällets motor som driver det framåt. Vi har låtit kommunstyrelsens ordförande i Sörmlands kommuner formulera sina tankar kring detta i en krönika. Först ut är Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa.