Så lyckas du med exporten

NYHET Publicerad

EXPORT Med en liten inhemsk marknad blir internationella marknader allt viktigare för svenska företag. Vilka är framgångsfaktorerna för företag som lyckas med sina exportsatsningar, vilka fallgropar bör undvikas och vilken hjälp finns att få? Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv fick deltagarna en introduktion i hur man tar sin produkt eller tjänst ut i världen.

Anna Sundberg, vd Nils Oscar

– Förbered de tillstånd och licenser som krävs, säger Anna Sundberg från bryggeriet Nils Oscar AB.

Foto: Björn Lindgren
Johan Pehrson, vd på Watt & Veke

– Var inte rädd för att bara sätta igång och lära sig på vägen, säger Johan Pehrson, på Watt & Veke.

Foto: Ylva Westsund

Anna Sundberg är vd för och delägare i familjeföretaget Nils Oscar AB – ett bryggeri med säte i Nyköping som hon och hennes två systrar tog över ägandeskapet för år 2016. Nils Oscars produkter finns med i Systembolagets beställningssortiment, men svårigheten att erhålla en fast plats på hyllan har gjort att företaget sett sig om efter andra marknader för att öka sin omsättning. Idag exporterar Nils Oscar bland annat till Storbritannien, Tyskland, Italien, Brasilien och Hong Kong.

– Förbered de tillstånd och licenser som krävs. Det krävs även en del pappersarbete i form av marknadsföringsdokument på engelska och fraktinformation, exempelvis antal kartonger per pall och fraktkostnader. Största skillnaden mellan export och inhemsk försäljning är när affärerna sker med länder utanför EU. Alla länder har egna krav och regler, exempelvis gällande etiketter på våra flaskor. Inom EU är administrationen styrd centralt, säger Anna Sundberg.

Vilket distributionssätt som ska användas är också en strategisk fråga att ta ställning till.

– Valet mellan distributör, agent eller egen organisation beror på marknaden. Det vanligaste för oss är att jobba med distributörer. För distributörerna är det viktigt med exklusivitet, då vårt varumärke måste etableras i landet och det kan dröja ett tag innan försäljningen tar fart. Partnerskap där båda parter vinner på avtalet och där man jobbar för långsiktighet är därför kritiskt. Vi har ett eventuellt globalt avtal med en stor kund på gång, som är verksam i de länder där vi redan har befintliga avtal. Det juridiska blir då väldigt centralt och vi har kommit runt det genom en klausul som gör att våra nuvarande avtal kan sägas upp om det stora, globala avtalet skulle bli av, fortsätter Anna.

Även Johan Pehrson, delägare och vd för belysningsföretaget Watt & Veke deltog i seminariet och delade med sig av sina erfarenheter. Bolaget har en växande e-handel men finns även närvarande fysiskt i såväl Sverige som i andra länder. Cirka en fjärdedel av produktionen går idag på export, men ambitionen är minst hälften.

– Vi har haft stor framgång i Norge och Spanien vad det gäller export, där vi ingått avtal med agenter som säljer produkterna. Våra produkter ingår i portföljer med andra varumärken, men helst inte med konkurrerande belysningsföretag. Agentverksamheten är hårt reglerad i EU-rätten, för att skydda agenten från att få avtalet uppsagt när verksamheten byggts upp i ett visst land. Distributörer har inte det skyddet, så det gäller att vara påläst innan man väljer distributionssätt, menar Johan Pehrson.

Att vara för försiktig är dock inget Johan Pehrson rekommenderar.

– Det är bättre att sätta igång och lära sig på vägen än att planera in i det oändliga. En del av vår exportstrategi är att delta på internationella designmässor, i bland annat Tyskland, Norge och Frankrike. För- och efterarbetet är a och o då det är avgörande att hitta rätt agenter med rätt kontaktnät för att sälja in varumärket på nya marknader, säger Johan Pehrson.

För företag som planerar att exportera, eller som redan exporterar, finns rådgivning att få från flera håll. Jan Claesson, exportrådgivare på Business Sweden fanns på plats för att berätta om det stöd de kan erbjuda. Business Sweden har ett uppdrag från UD att hjälpa alla företag i Sverige att jobba med exportstrategier, internationalisering och verka investeringsfrämjande. Magnus Lindahl från Östsvenska Handelskammaren, menar att de finns tillgängliga för att informera, inspirera och ”hålla handen” för företag som går i exporttankar. Många sörmländska företag tycks redan ha knäckt framgångsfaktorerna för lyckad export.

– Under åren 2000 till 2016 har rikets export ökat med 49 procent – i Södermanland 175 procent, framhåller Jan Claesson på Business Sweden.

Ronja Nyman

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Strålande konjunktursignaler

KONJUKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att konjunkturen är stark för de Södermanländska företagen. Länets företag är mer positiva om framtiden än i alla andra län. "Vi anställer för att hinna med i produktionen men det är svårt att hitta personer med rätt kompetens", säger John Sheiakh som driver Sörmlands Maskinservice AB och Svensk Legosmide AB.
NYHET Publicerad:

Hon skräddarsyr arbetsplagg för kvinnor

FÖRETAGANDE Kläder betyder mycket för hur man känner sig och uppfattas i sin yrkesroll. Därför utvecklar Johanna Söderström arbetskläder designade för kvinnor.
NYHET Publicerad:

Stark konjunktur i Södermanland

PRESSMEDDELANDE Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att konjunkturen är stark för företagen i Södermanland. I panelen svarar företagen på frågor om hur de förväntar sig att produktion/försäljning, investeringar och antal anställda kommer att utveckla sig under de kommande sex månaderna. Företagen är positivare än på många år.
NYHET Publicerad:

Nyköping fortsätter backa i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Fem år i rad har Nyköping backat i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och stannar på plats 130 bland landets 290 kommuner i den alldeles nya mätningen. Kommunen har jobbat mot ett mål om att komma på topp 50 år 2017. Det målet nåddes således inte och nu pågår ett arbete för att identifiera framtida målsättningar. "En nära samverkan mellan kommunen och näringslivet är en tung faktor för att företagsklimatet i Nyköping ska lyfta", säger säger Urban Granström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Framgångskurvan bryts för Strängnäs

FÖRETAGSKLIMAT Den snabba klättringen för Strängnäs i Svenskt Näringslivs ranking bryts. Kommunen sjunker och når inte målet Topp 50. "Jag ser resultatet i rankingen som en tillfällig sättning. Det är förstås tråkigt, men det ger oss samtidigt tillfälle att ompröva hur vi arbetar med näringslivsutveckling. Jag är övertygad om att Strängnäs kommer tillbaka i Svenskt Näringslivs ranking", säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2014.
NYHET Publicerad:

Trosa bäst och Eskilstuna klättrar mest!

PRESSMEDDELANDE Trosa kommun har för elfte året i rad Södermanlands bästa företagsklimat i Svenskt Näringslivs ranking. Jämfört med landets samtliga kommuner kommer Trosa på plats 9 vilket är oförändrat jämfört med i fjol.
NYHET Publicerad:

Trosa, Gnesta och Katrineholm toppar rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Trosa, Gnesta och Katrineholm – så ser toppen ut i Södermanland i årets ranking av företagsklimatet. Eskilstuna är den kommun som förbättrar sin rankingplacering mest.
NYHET Publicerad:

”Jag kan inte göra allt – men jag kan göra något”

VÄLFÄRD Lora Leijoned är skattejuristen som efter att ha blivit sjuk på grund av stress bestämde sig för att själv försöka göra något för att stoppa den galopperande stressen i samhället. För ett och ett halvt år sedan startade hon Din Vårdcentral i Nyköping som på kort tid fått många nya patienter.
NYHET Publicerad:

En eftermiddag med företagarfrågor i fokus

ARBETSGIVARDAG Svenska företagare befinner sig i en förändlig värld – mer nu än på mycket länge. Då är det bra att vara förberedd och påläst kring en del av alla arbetsgivarfrågor. Därför anordnade Svenskt Näringsliv en eftermiddag, vigd åt arbetsgivare, med ambition att tillhandahålla nyttig information och ny kunskap tillsammans med inspiration och gott sällskap.
NYHET Publicerad:

Var femte Sörmlandsföretag har övervägt att flytta

KOMMENTAR När vi frågar 1028 företagare i Sörmland om de någon gång övervägt att flytta sin verksamhet till en kommun med bättre företagsklimat så svarar 20 procent att de har gjort det. Lokalpolitikernas ansvar för företagsklimatet är ett större ansvar än vad många inser.
NYHET Publicerad:

Glädjande skattebesked

SKATT I helgen kom besked om att regeringen backar om två skadliga skatteförslag. Det gäller en höjning av den så kallade Entreprenörsskatten och att sänka brytpunkten till den statliga inkomstskatten. "Det är glädjande besked för företagare och entreprenörer i Sverige. Förslag om entreprenörsskatten skulle medfört 3 miljarder kronor i ökad skatt på företrädesvis landets små- och medelstora företag", säger Björn Lindgren, regionchef för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap i blodet

ENTREPRENÖRSKAP Att vara entreprenör är att hitta affärsmöjligheter, att söka ”hål” i marknaden som kan fyllas. Robert Wessberg är i hög grad en person som faller in i den beskrivningen. Tex har han med Företaget Ad-Vice utvecklat ett helhetskoncept med smarta digitala skyltar som kan användas i butiker, på stationer eller var som helst för intern eller extern exponering. I höst sjösätter han ytterligare ett företag.
NYHET Publicerad:

Stärk yrkesutbildning för vuxna

KOMPETENSFÖRSÖRJNING En väl fungerande kompetensförsörjning ställer krav på kvalitén i utbildningssystemet. Ur företagens synvinkel är utmaningen att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Innan det är möjligt måste dock företagen hitta rätt kompetens, något som idag många företag upplever problematiskt. För att regeringen ska uppfylla sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, krävs inte minst åtgärder för att skapa en bättre rörlighet och matchning på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Behåll valfrihet med tydliga kvalitetskrav

VÄLFÄRDSFÖRETAG "Vi kommer inte klara av att hålla vår välfärdsnivå om de privata aktörerna förvinner", säger Helena Dyrén som driver förskolan Växthuset i Strängnäs och menar att man istället måste värna om företagandet i sig och inte låta det inte bli svårare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Vi behöver ge arbetsgivarna mod att anställa

ARBETSRÄTT Svenskt Näringslivs arbetsrättsexperter fokuserar på tydliga och enkla regler anpassade till företagens behov. För att skapa fler jobb krävs mer attraktiva och enklare regler för företag att anställa. Sammantaget återkommer de arbetsrättsliga frågorna till det förhållande mellan parterna på arbetsmarknaden, som ligger till grund för en smidig och enkel arbetsmarknadsfunktion.
NYHET Publicerad:

Vad händer på Svenskt Näringsliv i Södermanland under hösten?

HALLÅ DÄR Nu börjar sommaren lida mot sitt slut och ett nytt arbetsår tar vid. Vad kommer Svenskt Näringsliv i Södermanland att syssla med under hösten? Det har regionchef Björn Lindgren bra koll på.
NYHET Publicerad:

Växande företag skapar jobb

FÖRETAGSKLIMAT Grunden för välfärden återfinns i förtegsamma människor som startar och driver företag. Avdelningen för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv arbetar dagligen med att skapa bättre förutsättningar för företag, regionalt och lokalt genom ett bättre företagsklimat. Något som idag blir än mer viktigt, för att nå regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
NYHET Publicerad:

Så lyckas du med exporten

EXPORT Med en liten inhemsk marknad blir internationella marknader allt viktigare för svenska företag. Vilka är framgångsfaktorerna för företag som lyckas med sina exportsatsningar, vilka fallgropar bör undvikas och vilken hjälp finns att få? Under ett seminarium anordnat av Svenskt Näringsliv fick deltagarna en introduktion i hur man tar sin produkt eller tjänst ut i världen
NYHET Publicerad:

Därför testamenterades företaget till medarbetarna

ENTREPRENÖRSKAP 1997 började Marie Svensson på Tjeders Industri AB i Malmköping, då ett ekonomiskt ganska skakigt företag. "Min plan var att ge Tjeders ett år, men jag är fortfarande kvar" säger Marie som numera är vd på företaget. Maria är dessutom nyvald ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse och SME-kommitté.
NYHET Publicerad:

Tre berättelser om brott

SÄKERHET "En företagare måste vara allkonstnär. Brottslighet som riktas direkt mot dem och deras anställda eller som de indirekt drabbas av är tyvärr en av de saker som allt för många företagare behöver hantera. 55 procent av Sörmlands företag upplever att brottslighet är ett problem för dem. För att förstå mer om detta har jag prata med några företagare." Läs Björn Lindgrens tre berättelser som visar vad företagen har att hantera.