NYHET26 februari 2024

Fortsatt tufft läge för företagen i Stockholm

Stockholmsföretagen lämnar ett mycket tufft år bakom sig. Dessvärre visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för årets första kvartal att även kommande år kommer bli mycket tufft.

Utveckling senaste 12 månader

Utveckling de senaste 12 månaderna hos företagen i Stockholms län.

– Det senaste året har inte varit lätt för företagen i Stockholmsregionen. Lågkonjunkturen har slagit till med full kraft och många företag har fått kämpa för att få vardagen att gå runt, säger Olle Karstorp regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

Företagen lämnar ett tufft år bakom sig och några branscher har haft det jobbigare än andra.

– Under förra året hade alla branscher generellt sett det tufft. Alla har känt av lågkonjunkturen men om det är några branscher som har haft det speciellt tufft så är det byggbranschen, handel och besöksnäringen. Under en lågkonjunktur tenderar privatpersoner att hålla hårdare i plånboken och då kan hotell- och restaurangbesök bli något många tvingas välja bort. Även byggbranschen har drabbats hårt, investeringarna har varit låga och det är få byggen som startas, säger Olle Karstorp.

Förväntningar kommande 12 månader

Förväntningarna de kommande 12 månaderna hos företagen i Stockholms län.

Även detta år ser ut att bli en utmaning för Stockholmsföretagen. Lågkonjunkturen håller ett fast grepp om både regionen och landet.

– Företagens förväntningar på det kommande året är fortsatt låga och långt ifrån ett normalläge. Även under detta år ser det ut som att byggbranschen, handeln och besöksnäringen är de branscher som får det jobbigast, säger Olle Karstorp.

Trots att läget ser dystert så börjar man nu kunna urskilja en ljusning.

– Framtidsutsikten har förbättrats under det första kvartalet och det verkar som att vi går mot bättre tider. Detta är framförallt ett resultat av lättnader i penningpolitiken och att vi förmodligen går mot en räntesänkning inom relativt snar framtid. Men som jag tidigare nämnde så är tron på framtiden dystrare än i normalfallet, säger Olle Karstorp.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist