Seminarium

Inspirationsdag i Stockholm

nov
28
2023
FULLBOKAT
28 november 2023, 9:00-15:30

För dig som till som vill ta nästa kliv i att förbättra företagsklimatet i din kommun. Dagen är fullspäckad med inspirerande kommunexempel och handfasta tips. Det finns också gott om tid att dela erfarenheter med kommunkollegor.

Vi arrangerar fem Inspirationsdagar runt om i landet under november-december, de riktar sig främst till kommunens ledande politiker, kommunchef och förvaltningschefer, näringslivsansvariga samt andra tjänstepersoner som driver företagsklimatet framåt. Deltagande är kostnadsfritt. Läs mer om alla våra Inspirationsdagar här

Program

09.00

Dagen startar

Kaffe och mingel, programmet börjar kl 09.30

09.45

Politikens roll för ett bättre företagsklimat

Dagens första pass tar avstamp i företagens betydelse för kommunen. Jobb och skattemedel som finansierar välfärden såklart. Men det är så mycket mer. Vad är politikens roll för att skapa goda förutsättningar för företagen att lyckas? Hur kan ett bra samarbete mellan politiken och kommunledningen se ut?

10.45

Systematisera förbättringsarbetet

Arbetet med företagsklimatet är aldrig klart och behöver involvera stora delar av kommunorganisationen. Många framgångsrika kommuner arbetar systematiskt med att identifiera områden att förbättra och prioritera mellan dessa. Hur kan ett sådant systematiskt förbättringsarbete se ut?

11.30

Lunch

12.30

Bättre upphandling med kategoristyrning

Vilka är fördelarna med att använda kategoristyrning och vad blir effekten? Näringslivet har länge arbetat kategoristyrt. Begrepp som supply chain och logistik är viktiga hörnstenar. Lär dig mer om och vad effekten kan bli för din kommun.

13.45

Så kan kommuner arbeta med kompetensförsörjning

Från 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen, som bland annat innebär att arbetsmarknadens behov ska få betydelse när utbildningar planeras och dimensioneras samt att kommuner ska samverka kring utbildningsbehovet. Vi diskuterar hur kommuner kan förbättra kompetensförsörjningen genom att te.x. utveckla yrkesprogrammen och yrkesinriktat komvux, arbeta med vägledning och samverkan samt lyfta entreprenörskap från tidig ålder.

14.30

Rundabordssamtal och fika

15.00

Sammanfattning och avslut

nov
28
2023
FULLBOKAT
28 november 2023, 9:00-15:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist