Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 december 2018

Nya satsningar ska locka fler till Botkyrka

Bilden av Botkyrka försvårar rekryteringen för de lokala företagen. Med hjälp av ett nystartat näringslivsråd och bolaget Tillväxt Botkyrka ska kommunen stärka företagsklimatet. ”En viktig del för mig är att de lokala företagen är nöjda, att de kan utvecklas och frodas i Botkyrka”, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande i Botkyrka kommun.

"Att skapa en bredare bild av Botkyrka jobbar jag med varje dag", säger Ebba Östlin.

Hur tänker ni arbeta för att förbättra bilden av Botkyrka som företagarkommun?

– Delvis handlar det om att visa på allt det fantastiska som finns i kommunen men också förstärka den utveckling som Botkyrka påbörjat. Fler och fler vill etablera sig i, eller vara med och bygga, nya Botkyrka. Det handlar om nya bostäder, nya företagsområden och även nya centrum.

Vilka åtgärder tänker ni ta för att öka rekryteringsmöjligheterna för lokala företag och locka mer kompetens till kommunen?

– Bilden av Botkyrka är väldigt ensidig. Att skapa en bredare bild av Botkyrka jobbar jag med varje dag. Att visa på våra fantastiska företag, se hur stadsdelar utvecklas och vilka möjligheter som finns här. Vi jobbar till exempel med utveckling av Södra porten till Stockholm som kommer bli ett perfekt kluster att utveckla sina företag på. Det kommer ligga innan köerna in till Stockholm med nära läge till Arlanda genom förbifarten. Sen kommer jag i det nya näringslivsrådet som vi nu startar också diskutera hur vi ska tillsammans hjälpas åt för att locka fler till Botkyrka.

Botkyrka tappade 25 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat 2018. Hur tänker ni förbättra företagsklimatet till nästa år?

– En viktig del för mig är att de lokala företagen är nöjda, att de kan utvecklas och frodas i Botkyrka. Nu startar vi ett näringslivsråd där vi i politiken och företagen tillsammans kommer diskutera närmare hur vi ska jobba för att stärka Botkyrkas företagande.

Integration kan vara nyckeln till minskad kompetensbrist. Hur kommer ni arbeta för att öka integrationen i kommunen?

– Botkyrka är nog den plats i Sverige som har störst erfarenhet och kunskap om integration. Här ser jag hur företag varje dag jobbar med att ta till vara på all den kompetens som nya Botkyrkabor har. Vi kompletterar med bra språkutbildningar, matchning samt också att vi genom vårt kommunalt ägda bolag Tillväxt Botkyrka kommer jobba med att se till att fler företag kan växa och anställa Botkyrkabor.

Skriven avLinn Ålund Thorgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist