NYHET14 december 2021

Positiva konjunktursiffror i Stockholm – men viss oro bland företagen

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel planerar Stockholms företag för ökad produktion, investeringar samt antal anställda de kommande sex månaderna. Företagen börjar se ett visst ljus i tunneln, men risken för skärpta pandemirestriktioner är ett orosmoln. En annan stor utmaning för företagen är kompetensbrist samt den globala bristen på varor.

Trots positiva konjunktursiffror har företagen i länet vissa farhågor inför framtiden.Foto: Emma-Sofia Olsson/TT
”Det positivt att företagen tror att antalet anställda kommer öka. Däremot kommer det fortsatt vara en utmaning att hitta rätt personal”, säger Jessica Drugge.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I Stockholms län tror 48 procent av de svarande företagen att antalet anställda kommer att öka. 36 procent tror att investeringarna kommer att öka och enbart 8 procent tror att det kommer minska. 

– Givetvis är det positivt att företagen tror att antalet anställda kommer öka. Däremot kommer det fortsatt vara en utmaning att hitta rätt personal. Matchningsproblemen som ligger bakom arbetslösheten gör det ännu svårare för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer på detta område, så även företagen i Stockholmsregionen, säger Jessica Drugge, tf. regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

Andra positiva indikatorer är att 59 procent av företagen i Stockholms län tror att produktionen kommer att öka inom de närmsta sex månaderna, en något högre nivå än genomsnittet i landet. Trots detta har företagen i länet vissa farhågor inför framtiden.

”Kompetensbristen är en stor utmaning, där vi i besöksnäringen slåss om samma talanger. Det kombinerat med nya restriktioner är våra stora utmaningar i nuläget”, säger Lotta Giesenfeld Boman.
Foto: Sigtunahöjden

Lotta Giesenfeld Boman driver besöksnäringsföretaget Sigtunahöjden. Där man i huvudsak bedriver konferenser, möten, event, restaurang och hotell. Pandemin har i allra högsta grad påverkat verksamheten.

– Rekommendationerna har i vissa fall varit luddiga, där vi drabbats hårt av avbokade evenemang. Samtidigt råder det en stor osäkerhet kring ytterligare stödåtgärder. Dessa stödåtgärder har även präglats av krånglig administration och bristfällig samordning. När restriktioner och rekommendationer införs behöver vi företagare samtidigt få besked om stödåtgärder. De innestående beslutade stödpengarna måste också betalas ut i tid, säger Lotta Giesenfeld Boman.

Kompetensbristen är ett orosmoln för Sigtunahöjden. Trots detta ser dock Lotta Boman på framtiden med tillförsikt.

– Kompetensbristen är en stor utmaning, där vi i besöksnäringen slåss om samma talanger. Det kombinerat med nya restriktioner är våra stora utmaningar i nuläget. Nu har vi dock fått större erfarenhet och lärt oss att handskas med situationen, säger Lotta Giesenfeld Boman.

Cecilia Hägglöf driver företaget Teknodetaljer, som är ett mindre industriföretag i Järfälla. Teknodetaljer tillverkar maskiner och automationsutrustning till framförallt medtech-industrin. Den globala komponentbristen är ett stort orosmoln för företaget.

Den största utmaningen för Cecilia Hägglöf är just nu den globala komponentbristen. ”Bristen på komponenter resulterar i att vi inte har ett smidigt produktionsflöde och långa ledtider gentemot våra kunder”.
Foto: Teknodetaljer

– Vi lider av den globala komponentbristen, där vi saknar en del komponenter till våra maskiner. Mer specifikt handlar det om elektronikkomponenter till styrsystemen till maskinerna. Vi såg tecken på det i våras, men sen i somras har situationen förvärrats. Det är vår allra största utmaning just nu. Bristen på komponenter resulterar i att vi inte har ett smidigt produktionsflöde och långa ledtider gentemot våra kunder, säger Cecilia Hägglöf.

Kompetensbristen och kompetensförsörjningen är en annan stor utmaning för Teknodetaljer.

– Vi förbereder oss på ett kommande generationsskifte. Där har vi svårigheter att hitta kompetent personal inom automationsbranschen. Jag menar att vi behöver satsa mer på yrkesutbildningar som är baserade på vårt behov i branschen. Generellt ser det ljust ut för vårt segment, där efterfrågan är fortsatt intakt. Men komponent och kompetensbristen är fortsatt stora utmaningar, säger Cecilia Hägglöf.

Fredrik Hammarqvist driver skobutiken Grand Shoes, som säljer skor i större storlekar. Den största delen av försäljningen sker online, men de har även en mindre butik i Stockholm. Även Grand Shoes har påverkats av det globala underskottet av producerade varor.

”En konsekvens av den ökade e-handeln är att antalet lastbilar med returgods har ökat. Detta påverkar i sin tur både ekonomin och miljön på ett negativt sätt” säger Fredrik Hammarqvist.
Foto: Grand Shoes

– Det som hände under pandemin var att vi tappade mycket besök i butiken. Inledningsvis tappade vi försäljning på nätet, men den har nu återhämtat sig. En stor utmaning för oss i nuläget är kostnadsökningar i flera led. Här kommer även den internationella konkurrensen bli än mer tydlig. Varuförsörjningen är en annan utmaning, som påverkats av det globala underskottet av producerade varor, säger Fredrik Hammarqvist.  

Fredrik Hammarqvist ser en viss ljusning gällande konsumentbeteenden. E-handeln har däremot inte enbart positiva aspekter.

– Den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten blir aktualiserad när det gäller e-handeln. En konsekvens av den ökade e-handeln är att antalet lastbilar med returgods har ökat. Detta påverkar i sin tur både ekonomin och miljön på ett negativt sätt. Jag är dock försiktigt optimistisk inför framtiden, säger Fredrik Hammarqvist.

konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist