NYHET21 maj 2021

Viss optimism bland företagen i Stockholm

Även om vissa ljusningar syns bland företagen påverkar coronakrisen fortfarande flera branscher hårt, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel. Stöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar, säger Svenskt Näringslivs regionchef Olle Karstorp.

I Stockholms län är tror 54 procent av de svarande företagen att produktionen/försäljningsvolym kommer att öka under kommande sex månader.Foto: Emma-Sofia Olsson/TT

I riket som helhet uppger hela 51 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel att de tror att produktion/försäljningsvolym kommer att öka nästkommande sex månader. 27 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 11 procent som tror att de kommer att minska. 

Det är glädjande att se en framtidstro om ökade investeringar, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och en framtid efter coronapandemin. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, då vissa branscher och företag fortfarande har det mycket svårt, säger Olle Karstorp, regionchef Stockholm.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I Stockholms län är tror 54 procent av de svarande företagen att produktionen/försäljningsvolym kommer att öka. 29 procent tror att investeringarna kommer att öka och 11 procent att de kommer att minska. 

– Det är glädjande att se en framtidstro om ökade investeringar, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och en framtid efter coronapandemin. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, då vissa branscher och företag fortfarande har det mycket svårt, säger Olle Karstorp, regionchef Stockholm.

Oron bland företagen har märkts av tydligt bland bemannings- och rekryteringföretag. Interim Search som är Sveriges största rekryteringsbolag inom tillfälliga chefer och specialister har under det gångna året tydligt märkt av konjunkturnedgången men har sedan årsskiftet också sett en begynnande framtidstro bland sina kunder.

Stefan Granqvist, CEO Interim Search ser att även sättet att arbeta förändras i takt med att företagen planerar för framtiden
Foto: Interim Seach

– När corona slog till stannade arbetsmarknaden upp, en stark oro hos både medarbetare och företag slog till och ingen ville längre byta jobb, ingen ville vara sist in. Företagen befann sig i en krissituation under Q2 med en stor ovisshet om framtiden, skulle corona gå över på tre månader eller något vi får leva med i flera år? Hos de flesta andra branschkollegor inom rekrytering försvann 90-95% av uppdragen. Q4 blev kvartal då det började pratas om vägen framåt, det nya sättet att jobba, det flexibla, det fria och där vi fick in de första geografiskt oberoende uppdragen, för inhyrda konsulter som kunde sitta vart de ville då ingen ändå var på plats på kontoret, säger Stefan Granqvist, CEO Interim Search.

Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 44 procent av de svarande företagen under de senaste sex månaderna. 

– Trots att vissa företag sänder positiva signaler är det viktigt att komma ihåg att pandemin slagit väldigt olika. Det helt avgörande att stöden måste finnas kvar så länge restriktioner som begränsar verksamheten gäller, fortsätter Olle Karstorp. 

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Likaså har skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vuxit ytterligare under krisen. 

– För de personer som redan före krisen stod långtifrån arbetsmarknaden är situationen i dagsläget ännu tuffare. Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart, utan betydelsen av strukturella reformer är viktigare än någonsin. Det är viktigt att denna aspekt inte glöms bort i diskussioner om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb, avslutar Olle Karstorp.  

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist