SEMINARIUM / MÖTE Län: Uppsala län

Dialogmöte om företagsklimatet i Östhammar - Nu kan du vara med och påverka!

Det har nu gått fyra månader sedan den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen skapades.
Ett av syftena var att ge näringslivsfrågorna ett mer samlat fokus, så att företag möts av enkommun och en myndighet som är tydlig i sin service. Ambitionen är att det ska märkas att Östhammars kommun vill åstadkomma en hållbar tillväxt och att kommunen är till för sina medborgare och företag.

På mötet den 24:e maj, får du som kommer, dels höra vad enkätresultatet från i vintras säger om Företagsklimatet i kommunen dels höra hur den nya förvaltningen arbetat med för att möta förväntningarna.

Anna-Lena Holmström, regionchef från Svenskt Näringsliv, presenterar enkätresultatet från senaste Företagsklimatundersökningen.

Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef, berättar vad som gjorts i kommunen och vad som är på gång för att ytterligare stärka Företagsklimatet.
 
Välkommen till en lunch med information och diskussion under rubriken Företagsklimat
 

Datum och tid

  • Fredag 24 maj 2019, kl. 11:15 – 13:15

Plats

Tornvillan, Lasarettvägen 10, Östhammar

Kontaktperson

Anna-Lena Holmström