”Medlemskapet gör att jag kan fokusera på min kärnverksamhet”

Mats Brolin brinner för entreprenörskap med hjärtat. Han är VD för Ekebygruppen i Uppsala, en vårdkoncern som både har primärvård, HVB-hem och psykiatrisk mottagning. Den röda tråden genom verksamheten är fokus på kvalité och tillgänglighet. Läs nedan om hans tankar kring företagande och medlemskapet i Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv.  

”För oss är det viktigt att vara anslutna till kollektivavtal. Det ger alla ett tydligt regelverk” säger Mats Brolin.Foto: SÖREN ANDERSSON

Vad är skillnaden mellan era vårdcentraler och vårdcentraler som drivs av regionen?  
– Det finns många bra vårdcentraler, både offentligt och privat drivna, på samma sätt som det finns många som är mindre bra. Att det finns fri konkurrens är bra, det sporrar oss alla att utveckla primärvården och bättre förvalta skattepengarna. Det som utmärker oss är att vi är nytänkande och snabbrörliga på många olika sätt. Vi har korta beslutsvägar och våra medarbetare är delaktiga i vår utveckling. Vi satsar mycket på tillgänglighet och bredd i vårt utbud av vård. Vi är föregångare inom drop-in och har nu multidisciplinära lättakuter där vi kan ta emot patienter som snabbt kan få hjälp av sköterska, läkare, fysioterapeut och psykolog. Vi jobbar mycket med vår kvalitet och erbjuder patienterna en stor bredd. Vårt arbete med psykisk hälsa är vi extra stolta över, bland annat har vi nu även börjat med mottagning för barn. Alla politiker vill satsa på psykisk hälsa, men det görs för lite i praktiken. 

Hur upplever du företagsklimatet i Uppsala?  
– Det är i stort bra och jag har fått besök från politiker både på lokal, regional och nationell nivå från nästan alla politiska färger. Vad jag önskar är en större förutsägbarhet och långsiktighet, både från rikspolitiken och från regionen. Ett problem är att primärvården är kraftigt underfinansierad och att Akademiska Sjukhuset i Uppsala dränerar regionens budget. Även här finns det en stor skillnad mellan vad politikerna säger att de vill göra och vad som i praktiken görs. Alla är överens om att skattemedlen ger större effekt inom primärvården än inom de stora sjukhuskolosserna, men inga medel omfördelas till primärvården. 

De ofta absurda synpunkterna från politiker, exempelvis om vinster i välfärden, behöver mötas med fakta och sakliga argument för att ta kål på den utbredda populismen

Vad ger medlemskapet i Almega och Svenskt Näringsliv till dig och Ekebygruppen? 
– För oss är det viktigt att vara anslutna till kollektivavtal. Det ger alla ett tydligt regelverk. Från Almega får vi också bra stöd kring juridiska frågor och en kanal för att föra fram våra synpunkter och erfarenheter av att bedriva vårdverksamhet. Svenskt Näringsliv har en viktig roll att fylla i debatten om företagares villkor och funktion i samhället. De ofta absurda synpunkterna från politiker, exempelvis om vinster i välfärden, behöver mötas med fakta och sakliga argument för att ta kål på den utbredda populismen. Reepalu-utredningen är ett tydligt exempel på hur populism och okunskap kan genomsyra politiken. Där har Almega och Svenskt Näringsliv kunnat slå hål på myter vilket varit avgörande i utvecklingen av en effektiv vård med konkurrens och valfrihet. Sammanfattningsvis gör medlemskapet att jag kan fokusera på min kärnverksamhet i ett bättre ekosystem. 

Lokalt FöretagsklimatMedlemskapSvenskt NäringslivAlmega VårdföretagarnaEkebygruppenMats Brolin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist