Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2020

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus.

Läget för företagen är allvarlig. Men det finns också stora skillnader, några företag går det bättre för nu än tidigare och som också spår en ljus framtid. Andra har tappat stort och som ser allt annat än ljust på det kommande halvåret och så finns det en grupp företag som hanterat coronasituationen, ställt om, tänkt om och klarat sig ganska bra.Foto: Mostphotp
"Vi har inte råd med nåt annat än olja i tillväxtmaskineriet just nu", konstaterar Anna-Lena Holmström.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Andra kvartalets företagarpanel, som genomfördes under perioden 15-27 april, visar på en blandad bild för Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun). Det finns företag det går bättre för nu än tidigare och som också spår en ljus framtid. Det finns företag som tappat stort och som ser allt annat än ljust på det kommande halvåret och så finns det en grupp företag som hanterat coronasituationen, ställt om, tänkt om och klarat sig ganska bra. 18 procent av de svarande vittnar om en högre produktions- och försäljningsnivå idag jämfört med för 6 månader sen. Lägre produktions- och försäljningsnivå anger 58 procent av de svarande och 23 procent berättar om ett oförändrat läge. Mindre än en procent svarar att de inte vet.

Om man istället ber företagen blicka ett halvår framåt i tiden blir bilden lite ljusare. Det är 36 procent som ser dystert på framtiden och siar om lägre produktions- och försäljningsnivåer, 28 procent som tror att det är oförändrat, 26 procent som tror på bättre produktions- och försäljningsnivåer och 10 procent som säger att de inte vet, även här ser det något bättre ut än i resten av Sverige.

Det är framförallt företag som verkar inom handel, transport och tjänster som beskriver både ett tufft nuläge och en dyster framtid.

När det gäller antalet anställda ser det också väldigt olika ut.

30 procent av de svarande har färre anställda idag än för sex månader sen, 55 procent har ett oförändrat antal anställda och 15 har fler anställda idag än för ett halvår sen.

När man ber företagen titta in i framtiden tror 38 procent på ett mindre antal anställda, 49 procent tror på ett oförändrat läge, 7 procent tror på fler anställda och 6 procent anger att de inte vet.

Regeringens stödpaket har varit välkomna, även om långt ifrån alla företag kan nyttja dem. Uppsalaregionens nio kommuner har samtliga infört stödpaket på kommunal nivå för att göra vad de kan för sina företag i coronatider, några har varit mer ambitiösa än andra.

– Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs. Men det är minst lika viktigt att se de företag som går bra och ge dem den hjälp de behöver för att de ska kunna växa och utvecklas så mycket det går. De är ovärderliga draglok för övriga företag och för hela ekonomin och samhället just nu, säger Anna-Lena Holmström.

Det finns företag som väljer att kompetensutveckla sin personal och skapa nya affärsmodeller under krisen. När de är redo att växla upp gäller det att myndighetssverige hänger med.

– Att våra myndigheter har fokus på att vara serviceinriktade nu och framöver har nog aldrig varit viktigare, de kan vara både olja och grus i tillväxtmaskineriet. Vi har inte råd med nåt annat än olja just nu, säger Anna-Lena Holmström.

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist