NYHET9 december 2022

Sverige går in i lågkonjunktur – företagen i Uppsalaregionen alltmer pessimistiska 

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag. Företagen ser mycket pessimistiskt på framtiden – endast under pandemins inledning har företagen sett lika mörkt på framtiden som nu, vad gäller försäljningsvolym och anställningar.

Rusande inflation, råvarupriser som stiger månad för månad, energipriser som skjuter i höjden och på det en avtalsrörelse som kan bli kostsam. Oron inför framtiden är stor hos många företagare.Foto: Mostphotos/TT
”Företagen i regionen är betydligt mer pessimistiska än företagen i snittlänet i Sverige”, säger Anna-Lena Holmström
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Sverige går in en lågkonjunktur – frågan är bara hur djup och lång den blir. Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga, vilket minskar den privata konsumtionen. Företagen i Uppsalaregionen ser alltmer dystert på den närmaste framtiden. Företagen i regionen är betydligt mer pessimistiska än företagen i snittlänet i Sverige. Prognoserna vad gäller investeringar, anställningar, produktion och försäljning det kommande året ligger långt under det historiska nivåerna för Uppsalaregionen. Besöksnäring och handel är extra hårt drabbade. De höga energipriserna slår också hårt och brett. Även världsekonomin bromsar in, så någon draghjälp därifrån kan vi inte räkna med, säger Anna-Lena Holmström regionchef Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen (Uppsala län och Norrtälje kommun)

Håkan Karlsson entreprenör, vd och ägare av Gokartcentret i Uppsala beskriver sin situation så här:

Hyreshöjningar, inflation, räntehöjningar, krigsoro och oro för energipriserna, det finns en hel del som bekymrar företagaren Håkan Karlsson.
Foto: Privat

– I våras tvingade vår hyresvärd, bolaget ägt av Uppsala kommun, igenom en höjning av hyran med över 50% från och med augusti. I augusti kom även verkligheten ifatt med inflation, räntehöjningar, krigsoro och oro för energipriserna. Vi hade en dålig augusti och september, hyfsad återhämtning i oktober och november men med eftersläpningen från januari och februaris sista pandemisläng räcker det nog inte för att komma i kapp. Jag orkade inte söka om permitteringsbidraget när det flyttade till Skatteverket och det inte gick att få besked om vad som gällde/eventuellt var ändrat. Jag orkade inte heller ta hyresförhandlingen till hyresnämnden. Fokuserade på att få in kunder. Vi hade laddat upp efter en bra vår med en hel del överskott. Hade bra optimism och satsade på bra. Det borde ha lyckats. Men nu får vi se.

Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt kommenterar:

– Vi kommer att få leva med en hög prisnivå, men ökningstakten, det vill säga inflationen, kan minska kraftigt nästa år. Detta förutsätter dock att avtalen tecknas på en nivå som utgår från företagens konkurrenskraft. Att i nuläget försöka kompensera för inflationen med kraftiga löneökningar riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på.

Den svenska ekonomin är i stort behov av strukturella reformer. Lågkonjunkturen kommer att medföra att arbetslösheten stiger, från en redan hög nivå. Därutöver finns ett omfattande utanförskap. En kraftigt utbyggd och trygg fossilfri elförsörjning behöver komma på plats. Och den svenska produktivitetsutvecklingen har fallit under lång tid och halkat efter många jämförbara länder.

– Med rätt strukturella reformer på exempelvis arbetsmarknadens och energiförsörjningens område kan tillväxt och produktivitetsutveckling ta fart igen. Det skulle ge utrymme för framtida reallöneökningar. Bara en bättre produktivitetsutveckling kan bidra till att i framtiden kompensera för de höga priserna och trygga ökade reallöner och ökad levnadsstandard, avslutar Sven-Olov Daunfeldt.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist