NYHET10 januari 2022

Få bättre pejl på gymnasievalet – se vilka yrken som ger jobb direkt

Snart ska niondeklassarna göra sitt gymnasieval. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

”Just nu är det en stor brist på kompetent arbetskraft och många företag vittnar om att behovet av gymnasial yrkeskompetens är hög. Då finns goda möjligheter att få jobb direkt och möjligheter att fortsätta utvecklas i yrkeslivet”, säger Anna Hedberg. Foto: Mostphotos

De kommande veckorna är det dags för Värmlands niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Gymnasievalet är stort och viktigt, men långt ifrån livsavgörande. Givetvis är det oerhört viktigt att tänka på jobb och vad man vill göra i framtiden. Samtidigt finns det mängder av frågor många ställer sig inför gymnasievalet: Vad är jag intresserad av? Vad ska kompisar läsa? Är lärarna bra? Vilken skola ligger bäst till?

För att hjälpa elever och föräldrar att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram i länets kommuner har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl. På Gymnasiepejl kan man bland annat se vilka program som har lett till jobb i störst utsträckning, vilken medianinkomst elever från olika program har och hur många elever som studerar vidare efter respektive program.

– För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program. Enligt statistiken ger bl a Fordon och transportprogrammet i Hagfors högsta etableringsgraden* redan inom ett år efter examen och efter tre år toppar Industritekniska programmet och Fordon och transport i Filipstad. Några av de program som har haft hög etableringsgrad har också haft en hög medianinkomst som t ex VVS-programmet i Karlstad, Fordon och transport i Filipstad eller Sunne, säger Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Coronapandemin skapar fortsatt stor osäkerhet både på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det är omöjligt att veta exakt hur framtidens arbetsmarknad ser ut. Det vi kan veta är att en bra utbildning alltid är en god investering. Det är också viktigt att jämföra utbildningarna, då det kan skilja sig mycket mellan både mellan och inom olika skolor och program.

Eleverna som idag väljer gymnasieutbildning kommer behöva fundera kring utbildnings- och yrkesval flera gånger under sina arbetsliv. Men det skadar inte att redan från början göra ett välinformerat och genomtänkt gymnasieval. 

- Just nu är det en stor brist på kompetent arbetskraft och många företag vittnar om att behovet av gymnasial yrkeskompetens är hög. Då finns goda möjligheter att få jobb direkt och möjligheter att fortsätta utvecklas i yrkeslivet, avslutar Anna Hedberg.

Om Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall under år 2019 för personer som avslutat gymnasiet med studiebevis om minst 2500 poäng år 2016 och 2018. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag.

Gymnasiepejl tar inte ställning om elevers individuella utbildningsval. Gymnasieväljaren bör själv tänka igenom olika alternativ och fatta beslut om program och skola efter egna intressen, förutsättningar och framtidsplaner. Sidan avser enbart bidrar med underlag och perspektiv kring olika gymnasieprogram.

* Etableringsgrad = visar hur stor andel av eleverna som är etablerade på arbetsmarknaden efter ett och tre år. För att räknas som etablerad krävs att personen är sysselsatt, har en årsinkomst om minst 202 400 kr och inte har varit arbetslös eller studerat under året.

Besök sidan: https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Gymnasiepejl
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist