NYHET15 december 2021

Fortsatt framtidstro bland företagen i Värmland – men orosmolnen är många

Konjunkturutvecklingen är fortsatt stark i Värmland. Nästan hälften av företagen i Värmland tror på ökad försäljning och produktion kommande halvåret. Men problem med kompetensbrist och leveranskedjor samt elbrist hotar företagens investeringar och tillväxt. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Värmland.

Det finns såklart smolk i glädjebägaren trots bra framtidsutsikter. Många tillverkande företag vittnar om förseningar, leveransproblem och skenande elpriser, säger Anna Hedberg.Foto: Most Photos

I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen anger nästan hälften, 45 procent av de svarande företagen i Värmland, att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret. När det gäller utsikten om 6 månader sker ytterligare en förbättring: 49 procent av företagen tror att deras försäljning och produktion kommer att vara högre. Endast 8 procent tror på lägre nivåer och 38 procent på oförändrade nivåer.

– Det är tydligt att konjunkturuppgången håller i sig och att en stor del av företagen ser positivt på framtiden, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Många av företagen tror även att antalet anställda kommer att öka om sex månader. I Värmland svarade 32 procent av företagen att de tror på en ökning, vilket är något lägre än riket i övrigt.

– Det är positivt att närmare en tredjedel av företagen i Värmland uppger att de tror att antalet anställda kommer att öka. Samtidigt har många fortsatt svårt att hitta personal. Om inte företagen får tag på rätt kompetens så påverkar det givetvis utvecklingen och företagen får svårt att växa, fortsätter Anna Hedberg.

Kompetensbristen är inget nytt problem. Den märks i alla branscher och förstärks alltså i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa.

– Vi har fortfarande stora problem med matchning på arbetsmarknaden. Trots behov av kompetens är det svårt för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer och utbildningarna måste motsvara företagens behov och det ganska omgående, säger Anna Hedberg.

När det kommer till investeringar och näringslivets förväntningar så är det en lite mer avvaktande utveckling jämfört med försäljningen. För riket uppger 34 procent att de tror på ökade investeringar kommande sex månader, medan siffran faktiskt är något högre för Värmland, som landar på 35 procent.

– Det finns såklart smolk i glädjebägaren trots bra framtidsutsikter. Många tillverkande företag vittnar om förseningar, leveransproblem och skenande elpriser. För att företagens positiva förväntningar ska kunna bli verklighet måste dessa problem lösas omgående. Dessutom har ökande smittspridning inneburit kraftig nedgång inom besöksnäring, hotell-och restaurang. Det behövs nu direkta och snabba krisåtgärder för att hjälpa dessa företag som drabbas återigen, avslutar Anna Hedberg.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt skickades enkäten ut till 401 företag i Värmlands län (40% svarsfrekvens). Undersökningen genomfördes mellan 9 november och 26 november.

Företagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist