NYHET7 november 2018

Kan företagarna få stabilitet av politiken?

”Okej, men nu då?” är kommentaren som varit på mångas läppar sedan valnatten. Flera partiledare kände där och då ett behov av att utropa sig till segrare. Men än idag står Sverige utan en stabil regering och det saknas tydliga vinnare i flera kommuner. Svenskt Näringsliv i Värmland bjöd in till lunch och eftervalsanalys för att försöka ta reda på vad vi kan vänta oss.

PO Norell är till vardags docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet och fokuserar på att forska kring val. Hans särskilda fokusområde är just värmländska val och under Svenskt Näringslivs lunch kunde han visa hur valresultaten förändrats i och med större strukturförändringar under efterkrigstiden. Vad PO bland annat kunde visa var hur de partier som traditionellt gynnats av en höger-vänsterskala har fått det allt svårare i de värmländska kommunala valen. Samtidigt menar han att det i kommuner som drabbas av minskad befolkning lätt blir en tråkig debatt.

— I sådana kommuner handlar det ofta om vilken skola som måste läggas ner eller var man måste spara in. Sådana kommuner drabbas även lätt av kapitalflykt då företagen helst flyttar sina investeringar. Här kan vi även få se hur sakfrågor får allt större betydelse.

Med på lunchen var även Värmlands välkända ledarskribenter. Henrik Barvå från NWT (konservativ) och Peter Franke från VF (socialdemokratisk) diskuterade både hur vi kunnat hamna där vi är och vad vi kan lära oss. Även om dessa två ledarskribenter inte alltid är överens var de överens om en sak. Nämligen att det är svårt att lyfta företagarfrågor i valet och att det är svårt att få både väljarna och politikerna intressanta.

— Mitt tips till företagare och organisationer som Svenskt Näringsliv är att prata med era kommunpolitiker. I kommunerna ser vi redan idag politiska konstellationer vilka vi inte ser som tänkbara på riksnivå och de flesta partier är helt överens om vikten av ekonomisk tillväxt, menade Peter Franke.

Svenskt Näringslivs regionchef Urban Svanberg lyfte frågan om att svenska företagare efterfrågar, oavsett regeringsfärg, stabila och långsiktiga reformer vilka förhoppningsvis underlättar för företag att starta, växa och utvecklas. Men kan svenska företag hoppas på stabilitet i politiken? PO Norell menade att i och med inträdet av nyare partier finns risk för instabilitet då dessa oftast har högre avhopp, svagare partidisciplin och oftare är knutna till enskilda frågor. Henrik Barvå menade att Sverige är inne i ett läge där det gamla normalläget inom politiken håller på att förändras till ett nytt. Exakt vad det blir återstår att se men han hade ett tydligt budskap till de ansamlade företagarna.

— Välkomna till 20-talet. Vi går in i en tid där vi har osäkra majoriteter och vi inte än vet vad det nya normalläget i svensk politik kommer vara.

Text och bild: Simon Sjögren

Valet 2018
Skriven avUrban Svanberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist