NYHET18 oktober 2023

Ny företagarpanel: Företagen i Värmland mer pessimistiska inför framtiden

Företagen i Värmland är mer pessimistiska inför framtidens konjunkturläge än föregående kvartal. Det visar en ny konjunkturundersökning från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Värmland.

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturen i Värmland en gång per kvartal och nu är resultatet för det tredje kvartalet här. Det senaste året har de värmländska företagen uppgett att både investeringar, försäljning och antal anställda har ökat. Det senaste året har företagen presterat bättre än i många andra delar av landet och ligger över rikssnittet.

- Det är glädjande att Värmland i stort har klarat sig bättre än resten av landet, men det är viktigt att inte glömma att konjunkturläget fortfarande är svårt. Det har inte varit något rekordår för Värmland även om det kan se bra ut, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Prognoserna bland företagen är dock pessimistiska och man tror på minskad försäljning, investeringar och antal anställda inom det kommande året.

- Att företagen nu blir mer pessimistiska kan vara en reaktion till de relativt goda förhållandena man har haft i Värmland. Om ett företag har gått igenom en period med mycket investeringar är det inte konstigt att man sedan förväntar sig en period med mindre investeringar, fortsätter Anna Hedberg.

Utav 471 tillfrågade värmländska företag uppger dessutom stax över var femte (22%) att de för tillfället har fler anställda än vad verksamheten på kort sikt behöver. Motsvarande siffra i riket är 23%.

- Företagen lägger ned mycket kraft och insatser för att behålla sin personal i dessa tider. Man oroar sig för att tappa viktig kompetens som behövs när konjunkturen vänder igen. Kompetensbristen är redan ett stort problem i Värmland och det är svårt för företagen att rekrytera ny personal, avslutar Anna Hedberg.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt tillfrågades 471 företag i Värmland mellan 29 augusti – 22 september med svarsfrekvens 37%.

Företagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist