NYHET20 december 2023

Så tror företagen i Värmland om 2024 

Lågkonjunkturen är ett faktum och Sveriges BNP beräknas falla med 0,5% 2023. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel riskerar företag i Värmland att behöva minska personalstyrka och var fjärde företag uppger att det finns risk för varsel inom det närmsta halvåret.  

Foto: Canva

- Det är många företag i Värmland som har det tufft nu och känner en osäkerhet och det sista man vill är att behöva säga upp personal. Med lägre förväntningar på försäljning och en ökad oro för varsel är risken dock stor att vi ser en ökande arbetslöshet och att fler företag tvingas i konkurs, menar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Företagarpanelen för Värmland visar att näringslivets prognoser gällande tron på försäljning kommande sex månader kommer minska och ligger nu på samma nivå som riket. Företagens förväntningar framåt på investeringar är något mindre pessimistiskt än tidigare kvartal, men har stannat av. Dessutom är förväntningarna på antal sysselsatta ytterligare lägre än tidigare. Det är långt ifrån normalläge för företagen och var fjärde företag uppger att det finns risk för varsel inom det närmsta året.

Förväntningarna är dämpade och effekterna av räntehöjningar kommer med fördröjning. Enligt Svenskt Näringslivs prognoser kan vi förvänta oss två år av lågkonjunktur som kommer drabba både hushåll och företag i Värmland.

- Samtidigt ser vi att inflationen tydligt är på väg ned och med rätt reformer från politiken kan vi få fart på Sverige och Värmland igen. Vi har många starka, konkurrenskraftiga och snabbfotade företag i Värmland som behöver ha bättre möjligheter att växa och utvecklas, avslutar Anna Hedberg. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Mätperioden var mellan 14 november och 1 december 2023 och urvalet bestod av 470 företag i Värmland.

konjunkturKonjunkturenFöretagarpanelen
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist