NYHET28 december 2021

3:12 reglerna behöver ständigt försvaras

Entreprenörskatten, eller 3:12 reglerna, har en avgörande roll för jobbskapande och välfärd i Sverige. Därför är det viktigt att värna regelverket så att det inte försämras. Det säger Erik Fahlgren, företagare och SME-ledamot. 

Erik Fahlgren menar att 3:12 reglerna i sin uppbyggnad både ger incitament för risktagande och för att anställa. Något som är viktigt för att fler arbetstillfällen ska skapas.

3:12-regelverket styr hur småföretagare blir beskattade för aktieutdelning från det egna bolaget. I samband med att många gör bokslut vid årsskiftet är det en aktuell fråga.  

– De flesta företagare tänker nog inte så mycket på det här regelverket i vardagen, de har fullt upp med verksamheten. Men det är viktigt att det finns möjlighet för företagare som lyckas att dela ut pengar, det blir som en kompensation för den risk man tagit, säger Erik Fahlgren.  

– Och det är ju inte skattefritt precis. Först betalas bolagsskatten och sedan entreprenörsskatten på det.  

Höga lönenivåer krävs  

Erik trycker också på att det krävs ganska höga löneuttag ur bolaget för att nå upp till den lönenivå som krävs för att få nyttja 3:12 reglerna utöver schablonbeloppet.  

– Ibland upplever jag att det finns en bild av att det är enkelt att plocka ut pengar ur små företag. Det är fel. För att komma åt lågbeskattning utöver schablonbeloppet krävs lönenivåer som många företagare aldrig når. I praktiken krävs förstås också likvida medel för att en utdelning ska vara möjlig, säger han.  

Erik Fahlgren har varit företagare sedan 1982. Idag driver han industrikoncernen Teamx och är ägare och delägare i flera olika företag med verksamheter i Skellefteå, Umeå, Piteå och Backaryd. Han är också verksam i Teknikföretagens styrelse och i SME-kommittén inom Svenskt Näringsliv.  

– Jag engagerar mig på det här sättet eftersom jag tycker att det är viktigt att jobba för företag och för företagsamma människor. Det är de som bygger Sveriges välfärd och även om det är självklart så behövs en påminnelse till den breda allmänheten att det behövs bra regelverk och villkor för företagen.  

Bidrar till jobb och välfärd  

Erik menar att 3:12 reglerna i sin uppbyggnad både ger incitament för risktagande och för att anställa. Något som är viktigt för att fler arbetstillfällen ska skapas. Därför är det också viktigt att reglerna förbättras.  

– Det är inte så länge sedan regeringen la fram en utredning om att försämra 3:12 reglerna och frågan seglar upp med jämna mellanrum. Då är det viktigt att komma ihåg syftet med reglerna och vad de bidrar till – jobb och välfärd, säger Erik Fahlgren.  

För Erik är det alltså viktigast att 3:12 reglerna stimulerar risktagande. Eftersom de är så centrala för de små företagen vill han också att politikerna har en samsyn för att reglerna ska vara långsiktiga, stimulerande och hållbara. Och blir det förändringar så ska det vara förenklingar. 

– Jag skulle helst se en höjning av schablonbeloppet som en prioriterad förbättring. 

3:12-regler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist