SEMINARIUM / MÖTE Län: Västerbottens län

Arbetsgivardagen i Skellefteå

Vi välkomnar dig som medlemsföretagare till en kostnadsfri eftermiddag, där vi från Svenskt Näringsliv och våra medlemsorganisationer vill stötta dig som medlem med kunskap, information & inspiration.

Vi inleder med lunch och en interaktiv övning på tema arbetsrätt. Förutom nätverkande har du också inte mindre än tio givande föreläsningar att välja mellan. Gå på det som är relevant för just dig - och bjud gärna med kollegor så ni kan täcka in fler seminarier.

Senast den 25 oktober vill vi ha din anmälan.

Varmt välkommen!

Seminariepass 1 - 12.30 – 13.20

Konkurrensen om kompetensen

Bristen på kompetens är mer utspridd än på länge. I konkurrensen om kompetensen är det många företag som engagerar sig i olika utbildningar. På så vis kan man vara med och både initiera och påverka tillgången på kompetens i en region. Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv delar med sig av erfarenheter och kunskap om näringslivets engagemang i utbildningssystemet.

Anställningens upphörande vid personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl kan vara en utmaning för arbetsgivaren att hantera rätt. Seminariet syftar till att ge praktiska råd kring hur arbetsgivaren bör agera när arbetstagare av olika anledningar inte lever upp till arbetsgivarens förväntningar eller missköter sig. Catarina Johansson, Almega diskuterar de praktiska aspekterna på handläggningen av uppsägningsärende med betoning på vilka konkreta åtgärder som krävs av arbetsgivaren i de olika delarna.

Läkarintygets betydelse för sjuklöneperioden - vilka krav kan arbetsgivaren ställa?

Förenklade intyg, ofullständiga intyg eller intyg skrivna av sköterska eller sjukgymnast - hur gör jag rätt som arbetsgivare? "Har jag ett intyg har jag alltid rätt att vara hemma från jobbet" - är det så? Kent Berglund, Teknikföretagen reder ut hur du som arbetsgivare kan hantera sjuskrivningar som uppkommer i verksamheten.

Seminariepass 2 - 13.30 – 14.20

Olika möjligheter att rekrytera med stöd

Det finns en rad olika sätt att anställa medarbetare på, bland annat olika anställningsformer. Men för vissa grupper finns särskilda insatser som syftar till att öka deras chanser att få ett jobb. Exempel på detta är bland annat nystartsjobb, yrkesintroduktionsanställning och snart även så kallade etableringsjobb. Vilka kan ni använda i ert företag och hur fungerar det? Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv berättar mer om vad som gäller för de olika formerna.

Att arbeta efter 65

Allt fler väljer att arbeta kvar efter sin 65 års dag. Vad behöver du som arbetsgivare tänka på ur försäkringssynpunkt? Vilka försäkringar gäller enligt lag och hur ser det kollektivavtalade försäkringsskyddet ut? Jukka Linna, Finfa reder ut begreppen och ger dig praktiska tips.

Effektiva upphandlingar

Förra året upphandlades varor och tjänster för 900 miljarder kronor i Sverige. Det finns med andra ord stora affärsmöjligheter för företag som vill vara leverantör till offentlig sektor. Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv berättar dels vad ett företag bör tänka på när man lägger anbud i offentliga upphandlingar och dels nyheter på upphandlingsområdet som är bra att känna till.

Seminariepass 3 - 14.40 – 15.30

Klarar du en inspektion från Arbetsmiljöverket?

Genom inspektioner kontrollerar Arbetsmiljöverket att de som ansvarar för arbetsmiljön lever upp till arbetsmiljöreglerna och kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön för alla. Eva Hortell, Arbetsmiljöverket beskriver hur kontrollerna går till, vilka som är de vanligaste bristerna och hur du som arbetsgivare kan förbereda dig inför en inspektion.

Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk på grund av jobbet

Svenskt arbetsliv har nått långt när det gäller minskningen av arbetsskador. Men hur kommer vi ännu längre i det förebyggande arbetet och hur kan man skapa en god säkerhetskultur? Berndt Jonsson, Sveriges Byggindustrier, berättar hur regelverket ser ut och vad du som arbetsgivare bör göra och känna till.

Avtal 2020 - hur förbereder vi oss

Hur går en avtalsrörelse till? Och hur ser vår konkurrenskraft ut i dagsläget? En ny, stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Vad vill arbetsgivarna uppnå i avtalsförhandlingarna? Kjell Frykhammar och Per Braconier, Svenskt Näringsliv svarar på frågorna, där deltagarnas syn på den egna konkurrenskraften är ett viktigt inslag.

Inspirationsföreläsning 15.40 - 16.30

Cirkulär ekonomi - vad är näringslivets roll?

Sverige och det svenska näringslivet har höga ambitioner när det gäller cirkulär ekonomi och vill axla en drivande roll. I denna fråga ligger både möjligheter och utmaningar. Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, ger sin syn på den cirkulära ekonomin och besvarar frågor som: Vad menas med en cirkulär ekonomi? Vad behövs för att Sverige och svenska företag ska kunna vara ledande inom cirkulär ekonomi?

Datum och tid

  • Tisdag 12 november 2019, kl. 11:00 – 16:30

Plats

Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, Skellefteå

Kontaktperson

Mats Andersson