Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Framtidshopp bland Västerbottens företag  

En majoritet av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel tror på en ökad produktionsvolym/försäljningsvolym de kommande sex månaderna.

”Det gäller dock att inte glömma bort de företag som fortfarande har det väldigt tufft”, säger regionchef Mats Andersson.  Foto: Ernst Henry Photography AB

I riket som helhet uppger hela 51 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel att de tror att produktion/försäljningsvolym kommer att öka nästkommande sex månader. 27 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 11 procent som tror att de kommer att minska.  

I Västerbottens län tror 57 procent av de svarande företagen att produktionen/försäljningsvolym kommer att öka. 28 procent tror att investeringarna kommer att öka och 13 procent att de kommer att minska.  

– Det är glädjande att se en framtidstro om ökade investeringar, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och en framtid efter coronapandemin. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, då vissa branscher och företag fortfarande har det mycket svårt, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.  

Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 61 procent av de svarande företagen under de senaste sex månaderna.  

– Trots att vissa företag sänder positiva signaler är det viktigt att komma ihåg att pandemin slagit väldigt olika. Det helt avgörande att stöden måste finnas kvar så länge restriktioner som begränsar verksamheten gäller.  

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Likaså har skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vuxit ytterligare under krisen.  

– För de personer som redan före krisen stod långtifrån arbetsmarknaden är situationen i dagsläget ännu tuffare. Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart, utan betydelsen av strukturella reformer är viktigare än någonsin. Det är viktigt att denna aspekt inte glöms bort i diskussioner om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb. 

– Västerbotten är det län där störst andel företag tror på nyanställningar det kommande halvåret. Därför är det viktiga att få till kompetenshöjande insatser så att företagen hittar den kompetens som de efterfrågar, avslutar Mats Andersson.  

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist