NYHET8 december 2021

Framtidstro för Västerbottens företag – kompetensbrist utmaningen

Konjunkturen fortsätter kraftigt uppåt. Försäljning, produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms också öka de kommande sex månaderna, säger Svenskt Näringslivs regionchef Mats Andersson

Mats AnderssonFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I Västerbottens län tror 38 procent av de svarande företagen att antalet anställda kommer att öka. 28 procent tror att investeringarna kommer att öka och nio procent att de kommer att minska.

– Det är mycket glädjande att så många företag i Västerbottens län uppger att de tror att antalet anställda kommer att öka. Många företagen har dock svårt att hitta rätt kompetens, säger Mats Andersson, regionchef i Västerbotten.

– Kompetensbristen är inget nytt problem, men förstärks i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa, säger Mats Andersson.

Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten skall ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande.

– Matchningsproblemen som håller uppe arbetslösheten gör det ännu svårare för dem som står längst från arbetsmarknaden att komma in. Sverige är i stort behov av reformer, säger Mats Andersson.

Precis som med nyanställningar ser många av de svarande företagen också positivt på försäljningen. Både på riksnivå och i Västerbotten, tror över hälften av företagen att deras försäljningen kommer att vara högre om sex månader. Endast åtta procent tror att försäljningen kommer att minska.

– Det är tydligt att konjunkturuppgången håller i sig och att företagen ser positivt på framtiden. Det avspeglar sig inte bara i att många säger sig behöva nyanställa utan också i förväntan om ökande försäljning.

Det är också många av de svarande företagen som uppger att de kommer att investera mer om sex månader. I Västerbotten uppger 28 procent av de tror att företagets investeringar kommer att vara högre om sex månader. Endast nio procent tror att deras investeringar kommer att vara mindre om sex månader.

– Det är glädjande att se en framtidstro om ökade investeringar, vilket visar på att det finns en vilja att satsa och en framtid efter coronapandemin. Men det gäller fortfarande att se helhetsbilden, då vissa branscher och företag fortfarande har det mycket svårt, säger Mats Andersson.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist