NYHET22 december 2016

Kalldusch för många industriföretag

Nya regler kring energiskatten införs efter nyår. Dessa regler tvingar industriföretag att konstant ligga ute med stora summor. ”Den här förändringen kan komma som en kalldusch för många industriföretag”, säger Peter Göttfert, vd på Norrlandsgjuteriet.

Hittills har tillverkningsindustrin betalat för sin el men fått en rabatt på energiskatten. Redan på fakturan från elbolaget har rabatten dragits. Med de nya reglerna kommer inte elbolagen längre att dra rabatten. Istället ska företagen månadsvis betala full energiskatt för att sedan kunna begära tillbaka subventionen de har rätt till. De får tillbaka kvartals- eller årsvis beroende på företagets förbrukning. Det här gör att mängder av företag kommer att tvingas ligga ute med pengar, vissa riktigt stora belopp.

– Staten agerar bank, dränerar oss på vår kassa och ger oss samtidigt ökat papperskrångel, säger Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriets vd.

Många drabbas

Norrlandsgjuteriet i Robertsfors omsätter 30 miljoner kronor, har 25 anställda och sysslar med tillverkning av gjutna produkter i järnlegeringar för tyngre svensk verkstadsindustri.

Företaget förbrukar runt 4,5 miljoner kWh och är därmed stor konsument av energi. Exakt hur det slår i kronor och ören för Norrlandsgjuteriet är svårt att beräkna eftersom bara en del av energiförbrukningen omfattas av efterkravet. Företag med metallurgiska processer i sin tillverkning har nämligen särskilda regler när det gäller till exempel smältugnar.

– Hela tillverkningsindustrin kommer att drabbas, både stora och små företag, säger Göttfert.

Stora gynnas

Peter Göttfert är besviken på regeringen.

– Politikerna säger sig värna om små och medelstora företag, men det gör den inte alls. Regeringen har värnat de allra största energikonsumenterna inom industrin, säger Peter Göttfert.

Han konstaterar att dessa slipper ligga ute med pengar. Det finns nämligen ett undantag från kravet att först betala in skatten och sedan begära tillbaka den. Det undantaget gäller företag som förbrukar minst 20 GWh, alltså runt fem gånger så mycket som Norrlandsgjuteriet.

– Anledningen till undantaget är att man vill minska likviditetsrisker. Det visar tydligt att beslutsfattarna insett problemet men förfördelar små och medelstora företag.

Kalldusch väntar

För Norrlandsgjuteriet medför förändringen administrativt merarbete och försämrad likviditet.

– Det är värst för företag med stor energiförbrukning som saknar metallurgisk process. Den här förändringen kan komma som en kalldusch för många industriföretag i vinter eftersom förslaget gått obemärkt förbi.

Peter Göttfert har själv träffat riksdagspolitiker i höst.

– De kände inte till förändringen. Fokus i frågor som rör näringslivet har legat på andra frågor, som till exempel kilometerskatten.

EU-anpassning

Orsaken till de nya reglerna är enligt Skatteverket en anpassning till EU. Statligt stöd, till exempel skattebefrielse, är förbjudet i EU men det finns undantag. Stater kan ge skattebefrielse om det gagnar överordnade mål, till exempel miljömål. Ett villkor är då att medlemslandet offentliggör viss information om stödet så att insynen kan förbättras.

Den som förbrukar el för ett skattebefriat ändamål är stödmottagare och då måste det finnas direktkontakt mellan stödmottagaren och Skatteverket. I dag gör det inte det eftersom elleverantören står mellan parterna.

Enligt de nya reglerna, där man alltså betalar skatt till energileverantören, får man göra avdrag eller kräva återbetalning i en punktskattedeklaration i efterhand. En tillverkningsindustri som inte säljer el och som har elförbrukning över 20 GWh kan bli frivilligt skatteskyldig och slippa betala in skatten i förtid.

Oklar handläggningstid

Regeln berör både stora och små företag. Om man, till exempel, tänker sig att ett företag som förbrukar tio GWh och att Skatteverket klarar av jobbet med en månads handläggningstid så kommer företaget att konstant ligga ute med mer än en halv miljon kronor.

Ett mindre företag, med förbrukning under 250 000 kWh, faller in i en annan kategori och tillåts bara begära tillbaka pengar årsvis. Om man förbrukar 240 000 kWh tvingas man ligga ute med cirka 66 500 kronor.

Skatteverkets Ludvikakontor, som handlägger energiskatter, rustar inför regeländringen kan inte ge några löften om hur långa handläggningstiderna blir mer än ”skyndsamt och i turordning under förutsättning att ansökningarna är kompletta”.

Anders Boström

SkatterEnergi och klimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist