NYHET15 januari 2024

Konjunkturen under genomsnittet i Västerbotten

Vart femte företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västerbotten uppger att det föreligger risk för varsel/uppsägningar under de kommande sex månaderna. Trots att Västerbottens företag är bland de mest positiva i landet ligger konjunkturprognosen under historisk genomsnittlig nivå.

Foto: Mostphotos/TT
Mats Andersson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Jämfört med för tolv månader sedan uppger 37 procent av de svarande företagen att försäljningsvolymen har minskat, medan 33 procent säger att den har ökat. 21 procent av de svarande säger att investeringarna har minskat under samma period och 27 procent att de har ökat. Det är också fler företag än färre som uppger att antalet anställda har minskat.

– Även om en majoritet har fått ökade investeringar så ligger såväl genomsnittet för investeringar och försäljningsvolym under det historiska genomsnittet för länet, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.

När företagen blickar framåt svarar 38 procent att de tror att försäljningsvolymen kommer att vara högre om 12 månader jämfört med 22 procent som tror att den blir mindre. 27 procent tror att investeringarna kommer att vara större, 19 procent att de kommer att vara mindre. Även när det gäller antalet anställda är det fler som tror att de kommer att vara fler.

– Västerbottens företag är visserligen bland de mest positiva i landet, men om man jämför med föregående år liksom det genomsnittliga nettotalet har förhoppningarna om framtiden svalnat, avslutar Mats Andersson.

KonjunkturenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist