NYHET4 oktober 2022

Positiv utveckling för Västerbottens företag

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2022 visar att Västerbotten ett av de län som utvecklats mest positivt i Sverige det senaste året.

Foto: Mostphotos

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter konjunkturen med fokus på tre områden: försäljningsvolym, investeringar och antal anställda.

På frågan om försäljningsvolymen har förändrats det senaste året uppger 20 procent av de svarande att den har minskat, men hela 52 procent av företagen i Västerbottens företagarpanel svarar att den har ökat. Det är näst högst i Sverige. Den största ökningen av försäljningsvolym syns inom gruppen tillverkning/industri följt av handel/besöksnäring/transport.

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Detta är naturligtvis en positiv signal från företagen i länet. Att mer än hälften av företagen inom kategorin med handel och besöksnäring har ökat är ett glädjande tecken på att många företag börjar återhämta sig efter coronapandemin och restriktionerna, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.

När det kommer till förändringen av antalet anställda ligger Västerbotten näst högst i landet. 39 procent av de svarande företagen uppger att de har fler anställda. 13 procent uppger att de anställda har blivit färre. Här uppger företag inom byggsektorn den mest positiva förändringen, tätt följt av tillverkning/industri.

– Att just dessa grupper ligger högst är inget som förvånar i en tid när vi bland annat har stora industrisatsningar och ökat byggande i länet. Detta är dock väldigt konjunkturkänsliga branscher, säger Mats Andersson.

När det gäller investeringar uppger 29 procent en ökning och 12 en minskning. Västerbotten ligger också här över riksgenomsnittet men flera andra län redovisar högre siffror.Positiv utveckling för Västerbottens företag

Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2022 visar att Västerbotten ett av de län som utvecklats mest positivt i Sverige det senaste året.

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter konjunkturen med fokus på tre områden: försäljningsvolym, investeringar och antal anställda.

På frågan om försäljningsvolymen har förändrats det senaste året uppger 20 procent av de svarande att den har minskat, men hela 52 procent av företagen i Västerbottens företagarpanel svarar att den har ökat. Det är näst högst i Sverige. Den största ökningen av försäljningsvolym syns inom gruppen tillverkning/industri följt av handel/besöksnäring/transport.

– Detta är naturligtvis en positiv signal från företagen i länet. Att mer än hälften av företagen inom kategorin med handel och besöksnäring har ökat är ett glädjande tecken på att många företag börjar återhämta sig efter coronapandemin och restriktionerna, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västerbotten.

När det kommer till förändringen av antalet anställda ligger Västerbotten näst högst i landet. 39 procent av de svarande företagen uppger att de har fler anställda. 13 procent uppger att de anställda har blivit färre. Här uppger företag inom byggsektorn den mest positiva förändringen, tätt följt av tillverkning/industri.

– Att just dessa grupper ligger högst är inget som förvånar i en tid när vi bland annat har stora industrisatsningar och ökat byggande i länet. Detta är dock väldigt konjunkturkänsliga branscher, säger Mats Andersson.

När det gäller investeringar uppger 29 procent en ökning och 12 en minskning. Västerbotten ligger också här över riksgenomsnittet men flera andra län redovisar högre siffror.

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist