NYHET12 juli 2018

ROT och RUT skapar jobb

Över 30 000 nya arbetstillfällen har skapats genom RUT under reformens första 10 år konstaterar Almega. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden. Den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har visat sig vara en framgångsrik jobbskapare.

RUT-avdraget som infördes 2007 har visat sig vara en fullträff. På tioårsjubileet 2017 kom rut-sektorn att omsätta 10,2 miljarder kronor på ett år, en ökning med 25 procent jämfört med 2016 och skapat jobb till över 30 000 personer i Sverige.

Jenny Moberg

– RUT reformen har verkligen varit en framgångsrik jobbmotor. I Västerbotten köpte 14 223 personer RUT-tjänster för mer än 106 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 707 anställda i RUT-sektorn i länet, säger Jenny Moberg, chef för Almega Norr.
För att vidareutveckla RUT har Almega föreslagit att ersätta dagens RUT med ett HEM-avdrag som innefattar samtliga tjänster som utförs i ett hushåll. Summan för avdraget skulle utökas till 100 000 kronor per person och år.

– Denna justering skulle bidra till en ökad sysselsättning för grupper som i dag saknar arbete, särskilt personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Köpare och leverantörer skulle i större omfattning kunna bestämma och utveckla morgondagens tjänster, konstaterar Jenny Moberg.

ROT-avdrag främjar den sunda konkurrensen

ROT-avdraget är ett effektivt sätt att minska hushållens inköp av svarta byggnads- och hantverksarbeten, samtidigt som det främjar den sunda konkurrensen på byggmarknaden. Attityden till att köpa svarta tjänster har förändrats mycket under de år som ROT-avdraget funnits.

Sedan 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT-avdraget. Subventionsgraden har sänkts från 50 till 30 procent. Sveriges Byggindustrier befarade i samband med sänkningen att detta åter skulle öppna marknaden för svartarbete, något som nu visat sig bli verklighet.

Johan Hallberg

– Sänkningen har fått effekter på konsumenternas vilja att köpa vita tjänster, bekräftar Johan Hallberg, regionchef för Sveriges Byggindustrier i Norra norrland.

– Enligt vår årliga ROT-enkät anser sju av tio medlemsföretag att marknaden för ROT-tjänster bromsar in. Vi ser att efterfrågan på vita tjänster sjunker samtidigt som många av våra medlemsföretag vittnar om en större efterfrågan på svarta tjänster.

För att främja den sunda konkurrensen i branschen och få bort svartarbetet har Sveriges Byggindustrier därför föreslagit att åter höja ROT-avdraget till 50 procent igen.

– Mot bakgrund av förflyttningen från vita till svarta jobb så känns det nödvändigt att återställa ROT-avdraget till 50 procent igen. Dessutom på en reform som är samhällsekonomisk lönsam enligt Ekonomistyrningsverket. Varför försämra något som är positivt för Sverige ur så många aspekter, avslutar Johan Hallberg.

RUTSkatterreglerRegelkrånglet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist