NYHET29 mars 2019

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

Igår kom information om att Arbetsförmedlingen lägger ner alla kontor i Västerbotten förutom i städerna. Det här drabbar Nordmalings kommun och det är riktigt illa att Arbetsförmedlingen gör detta innan direktiven för hur omorganisationen ska se ut har kommit från regeringen.

Arbetsförmedlingen lägger ner kontor över hela landet. Det får Madelaine Jakobsson, (C) kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling, att reagera. ”Förslaget borde kastas i papperskorgen. Bara för att vi bor i en mindre kommun, så ska vi inte ha sämre service.”

Arbetsförmedlingen visste redan att M/KD-budgeten skulle ställa till det, men man vet också att det är andra direktiv på gång. I Januariavtalet pratas det ingenting om att plocka bort alla lokalkontor i mindre kommuner utan från alla ingående partier har den lokala närvaron lyfts fram som viktig. När Arbetsförmedlingen gör på det här sättet så drabbar det alla kommuner som förlorar kontor. Medborgarna är alltid kommunens ansvar oavsett statlig närvaro.

Nordmalings kommuns arbetsmarknadsenhet gör redan idag ett fantastiskt jobb med att få människor i sysselsättning och det arbetet fortsätter. Men arbetsmarknadsenheten har inte möjlighet att ta över alla Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter. Är det tanken framöver så måste pengar till det tillföras till kommunen.

Det pratas om digitala lösningar. Självklart ska vi använda ny teknik och digitala hjälpmedel. Det är dock så att alla inte är digitala och alla kommer heller inte bli det, oavsett hur mycket vi vill det och jobbar för det. De som står långt ifrån arbetsmarknaden idag är ofta inte digitala, många saknar utbildning och/eller det svenska språket. En del är drabbade av ohälsa, ofta psykisk ohälsa, andra har olika funktionsnedsättningar och kan behöva det extra stöd som den personliga kontakten med Arbetsförmedlingen innebär.

Jag anser att Arbetsförmedlingens förslag borde kastas i papperskorgen. Arbetsförmedlingen behöver invänta regeringens direktiv och göra ett omtag. Bara för att vi bor i en mindre kommun så ska vi inte ha sämre service!

Madelaine Jakobsson (C) - kommunstyrelsens ordförande i Nordmalings kommun

En version av den här texten har tidigare publicerats på VK Bloggen.

Arbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist