Stelbenta regler försvårar för hotellbranschen

Regelförenklingar och kompetensförsörjning är två viktiga frågor för Elite Hotel Mimer i Umeå och för dess hotelldirektör Sara Johansson. Att få till ett enklare regelsystem är politikernas ansvar. Att hitta personal med rätt kompetens är en mer omfattande fråga.

”Det är viktigt för oss att ha en organisation som driver våra frågor. Det är en trygghet”, säger Sara Johansson. 

När Sara Johansson berättar om svårigheterna att rekrytera folk med rätt kompetens till hotellet så förvånas man över att det överhuvudtaget är ett problem. Detta då det handlar om att hitta rätt folk för städ, servering och reception förhållandevis enkla arbetsuppgifter men arbeten med stort ansvar.

– Vi har svårt att hitta arbetskraft som vill städa och göra frukostar. Till viss del ligger ansvaret på oss att kommunicera alla de möjligheter som finns i hotellbranschen och att det finns många karriärvägar, säger Sara Johansson.

För en utomstående borde det finnas oändliga möjligheter för rekrytering till dessa jobb inte minst bland den stora gruppen nyanlända som kommit till landet de senaste åren. Här är efterfrågan på enklare jobb med låg tröskel in på arbetsmarknaden stor och hotelljobb ter sig som en fantastisk möjlighet. Men så är det inte.

– Vi har till exempel haft en asylsökande som arbetat hos oss i tre år med lön. Nu nekas han asyl trots att han fungerar utmärkt i sitt jobb och kan försörja sig. Jag måste nu söka arbetstillstånd för personen istället, vilket inte ges för enklare jobb. För att få behålla personen måste jag söka arbetstillstånd för ett mer avancerat arbete som till exempel kock. Som arbetsgivare blir det merarbete att skriva ansökningar för att kunna behålla fungerande personal. Jag önskar att Migrationsverkets processer var kortare och reglerna enklare, säger Sara Johansson.

Även om jobben på hotell av många ses som enkla så är kraven stora på personalen.

– Man måste vara lyhörd, kunna läsa av kunden, skoja med kunden och ge en bra service med kunden i fokus. Man måste vara service minded. Med rätt matchning skulle vi kunna ha ännu fler invandrare bland personalen, säger Sara Johansson. Hon påpekar också vikten av att visa på de möjligheter till karriär som finns inom branschen.

– Många har föreställningen att det inte går att förena familjeliv med arbete på hotell då det är obekväma arbetstider. Här har vi i branschen ett ansvar att visa att det faktiskt går, säger Sara Johansson och tar sig själv som exempel.

– Jag har ingen utbildning med inriktning mot hotell och började i branschen under min studietid som ett extra arbete. Det var det roligaste extraarbete man kunde ha. Alla i teamen jag jobbat med är positiva och sociala människor, man har väldigt kul på jobbet. Nu har jag varit på hotell i tio år, är hotelldirektör och nybliven mamma.

– Tänk dig själv att vara 19 år och få ta ansvar för över 300 gäster, planering och sittning och mat. Det är ju väldigt utvecklande.

Vad skulle kunna öka tillväxten i er bransch?
– Förenkla våra regelverk. Det är för mycket regler och det skrämmer människor från att starta företag. Vi har en uppsjö av tillstånd som ska sökas för att få bedriva verksamhet.

Hur påverkas ni av det idag?
– Alla tillstånd vi måste söka medför stora kostnader för oss. Det är kostnader som går ut över löneläget. Vi har också påtvingade kostnader för tillsyn som inte alltid genomförs till exempel livsmedelskontrollerna. Vi är tvingade att betala för tjänster som inte alltid utförs.

Vad betyder ert medlemskap i Svenskt Näringsliv?
– Det är viktigt för oss att ha en organisation som driver våra frågor. Det är en trygghet. Sen förenklar det vårt arbete med löneförhandlingar och avtal. Den juridiska rådgivningen som finns är ovärderlig och viktigare ju mindre bolag man driver.

Om du får välja en enda fråga som skulle göra stort positivt avtryck på er verksamhet?
– Att underlätta integrationssystemet. Med enklare och snabbare processer skull vi fort kunna få människor i arbete.

Medlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist