”Svenskt Näringsliv ger mig kunskap och nätverk”

Torvald Östensson driver förpackningsföretaget Umpac. Umeåföretaget har gjort förpackningar sedan mitten på 80-talet. Umpac är medlemmar i Grafiska Företagen och Svenskt Näringsliv. 

” Svenskt Näringsliv har givit mig mycket kunskap och vidgat mitt nätverk lokalt här i Umeå”, säger Torvald Östensson.

Torvald Östensson började på företaget 2012 som platschef och köpte senare Umpac och startade en förändringsresa för att möta den ökande konkurrensen.

Vad är det roligaste med att driva företag?
Det roligaste är att se människor växa i sina roller och vilken otrolig utveckling man kan se i medarbetare över tid. Sedan tycker jag om att utveckla kundrelationer och att kunna skapa nöjdhet med en produkt som vi tillsammans skapat. Det ger oss yrkesstolthet också.  

Hur påverkade coronakrisen er?
I början var jag väldigt orolig, vi skulle precis flytta till nya lokaler, hade investerat väldigt mycket och visste inte vidden av pandemin. Sedan valde vi att fullfölja flytten och vi fick väldigt mycket att göra. Vi har sedan lång tid sålt förpackningar till läkemedelsföretag och vi såg en kraftigt ökad efterfrågan. Det krävdes mycket av oss att ställa om och snabbt öka produktionstakten. 

Hur går det att rekrytera fler?
Det är svårt att hitta rätt kompetens och det tar lång tid. Man måste börja som lärling och en nyanställd är inte redo förens flera månader att jobba helt självständigt. Vi behöver människor som är lika praktiska som kreativa.  

Vad skulle du göra för att skapa ett bättre företagsklimat?
Det är två saker egentligen: dels regelbördan som är riktigt betungande för oss småföretagare. Vi som har tio anställda har ingen HR-avdelning att sätta tänderna i all byråkrati och regler som krävs, utan det är jag som får axla det ansvaret. Sedan tror jag alla företag skulle må bättre av mer långsiktighet i politiska beslut. Vi behöver veta vad som gäller och tvära kast gör att vi får svårare att växa och anställa fler.  

Vad får du ut av medlemskapet i Grafiska Företagen och Svenskt Näringsliv?
Från Grafiska har jag fått väldigt bra arbetsrättslig service, där jag flera gånger fått konkret hjälp som tagit mig ur svåra situationer. Att vara arbetsgivare är ett stort ansvar och kommer med många förpliktelser. Svenskt Näringsliv har givit mig mycket kunskap och vidgat mitt nätverk lokalt här i Umeå. Nu när möten bara är digitala saknar jag verkligen de fysiska träffarna. Sedan tycker jag det är viktigt att en stark part driver på för ett bättre företagsklimat i Sverige generellt.  

Medlemskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist