Seminarium

Vad innebär miljölagstiftningen för svenska företag?

nov
16
2023
Delta digitalt eller fysiskt
16 november 2023, 12:00-13:00
Kontaktperson
Mats Andersson
Regionchef Västerbotten

De senaste fem åren har vi bevittnat en nästintill lavinartad ökning av EU-lagstiftning på klimat- och miljöområdet. Den gröna giv som den snart avgående EU-kommissionen presenterade 2019 ledde till ett högt tempo i lagstiftningsarbetet och skruvade även upp takten i den gröna omställning som inte kan låta vänta på sig. I grund och botten är det positivt att reglering tas fram på EU-nivå, det stärker konkurrenskraften för svenska företag på den inre marknaden och bidrar till en jämnare spelplan inom Europa. Nationella särlösningar är sällan gynnsamt för ett litet, exportberoende land som Sverige.

Men vad innebär all den miljölagstiftning som redan har tagits fram eller är på gång för de svenska företagen? Hur kan de bäst anpassa sig och förbereda sig inför den omställningsresa som bara kommer att fortsätta? Vad finns det för möjligheter och utmaningar när hållbarhetskraven blir allt större och regelbördan mer omfattande? Hur påverkas små- och medelstora företag i synnerhet? Och vad bör nästa EU-kommission göra för att implementeringen och efterlevnaden av all denna lagstiftning ska bli så effektiv, harmoniserad och konkurrenskraftig som möjligt?

Föreläser gör Svenskt Näringslivs två miljöpolicyexperter, Karin Nilsson och Marcus Wangel. Ta chansen att lära dig mer om vad aktuell EU-lagstiftning innebär för din bransch och bekanta dig med hur Svenskt Näringsliv arbetar för att den gröna omställningen ska bli en möjliggörare för tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft.

Deltagande är kostnadsfritt. Du kan välja om du vill delta på plats, då bjuder vi på lunch kl 11.30, eller digitalt via Teams.

Varmt välkommen!

Medverkar gör:

Marcus Wangel
Expert miljöpolicy
Karin Nilsson
Expert miljöpolicy
nov
16
2023
Delta digitalt eller fysiskt
16 november 2023, 12:00-13:00
Kontaktperson
Mats Andersson
Regionchef Västerbotten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist