NYHET9 december 2022

Västerbottens företag oroliga för framtiden

Den tidigare höga förväntansbild som funnits bland företag i Västerbotten är på väg nedåt. Det visar siffror i Svenskt Näringslivs företagarpanel för länet.

Foto: lev dolgachov

Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader, vilket inte minst gäller elintensiva företag. Detta påverkar också företagen i Västerbotten.  

Mats Andersson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

När företagen i länet kommenterar framtidstron vad gäller försäljningsvolym de kommande tolv månaderna säger 39 procent att de tror att den kommer att öka och 22 procent att den kommer att minska.

– Detta kan förstås se ut som bra siffror, men då ska man komma ihåg att vi kommer från tidigare höga nivåer. Följer man grafen är vi nere på nivåer som vi inte har sett sedan slutet på 2020, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Också när det kommer till investeringar är framtidstron svagare än under föregående år. 25 procent tror att de kommer att vara högre om 12 månader och 19 procent att de kommer att vara lägre.

På frågan om företagen tror att de kommer att ha fler eller färre anställda om 12 månader svarar 23 procent av företagen att de tror att de kommer ha fler och 15 procent färre. Också här syns sjunkande en lägre nivå.

– Västerbottens näringsliv har med rätta haft en stor framtidstro. Men det är ofrånkomligt att den inflation som påverkat samhället och de effekter den medför påverkar synen på framtiden negativt, avslutar Mats Andersson. 

KonjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist